Apeldoorn wil HO

Nieuws | de redactie
23 maart 2010 | Het bedrijfsleven in Apeldoorn wil toch proberen hoger onderwijs naar de stad te halen. Meer HO is namelijk goed tegen de 'ontgroening' en het talenttekort én tegen nog meer files.

De regionale afdeling van VNO-NCW neemt het voortouwbij de opzet van een raamwerk voor het antrekkenvan hbo en wo aanbod. Men wil daar landelijk voorzitterWientjes voor inschakelen bovendien. Men stelt dat Apeldoornachter loopt bij het binnenhalen van hoger onderwijs, ook omdatmen tegen de grenzen van OCW-beleid bij de toekenning vannieuw opleidingsaanbod stoot. 

Dit moet immers ‘onderscheidend’ geacht worden en dat maakthet erg complex om een breed palet van HO-aanbod inApeldoorn te krijgen, aldus Christian Lorist(VNO-NCW). Als bij zo’n toetsing van nieuw aanbodook factoren als leefklimaat en mobiliteit werdenmeegewogen, zou dat voor Apeldoorn positiever doorwerken.

Momenteel wordt de helft van de ongeveer 100.000 banen indeze stad door mensen van buiten verricht. Menkampt daarbij met een uittocht van talent,want jongeren verlaten Apeldoorn om elders testuderen. Dit heeft impact op de abreidsmarkt en op hetmilieu: het aandeel pendelaars onder dewerkenden zal tussen nu en 2020 tot 65 procent groeien,vreest de stad. Daardoor worden perikelen als het fileprobleemverergerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK