Balkenende’s kansen niet verkeken

Nieuws | de redactie
24 maart 2010 | 'It's the economy, stupid!' CDA-lijsttrekker Balkenende kan in zo'n campagne zijn betrouwbare naam met succes inzetten, meent dr. Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. “Als Balkenende tegenwind krijgt, gaat hij er alleen maar harder tegenaan.”

“Het CDA profileert zich als een betrouwbare, degelijke partij.Een paleisrevolutie zou zijn geloofwaardigheid aantasten.”Maar profiteert het CDA daarmee ook van de zogenoemde’premierbonus’? Balkenende heeft zijn vier kabinetten niet tot eengoed einde weten te brengen. Dat doet afbreuk aan zijn imago alservaren staatsman, die het land in rustiger vaarwater kanbrengen.

Islam of economie?

Het succes van Balkenende zal afhangen van de thema’s diede campagne zullen domineren. Gaat het debat over Islam enintegratie, dan zal Balkenende het moeilijk krijgen, verwachtVoerman. “Het CDA heeft geen bijzonder sterk verhaal over hetintegratievraagstuk. Wilders en Cohen hebben wél heldere posities,zij zullen tegenover elkaar komen te staan. Voor Balkenende zal hetdan moeilijk zijn er nog tussen te komen.”

Maar domineert de economische crisis de campagne, dan zal deCDA-leider meer indruk kunnen maken, denkt Voerman. “In dat gevalzal Balkenende  zich laten voorstaan op de successen die hijin zijn tweede kabinet boekte. Balkenende II staat bekend als eenhervormingskabinet, dat onder meer stevige ingrepen in de VUT en debijstand heeft gedaan.” Dat zijn vierde kabinet geen groteeconomische hervormingen tot stand heeft gebracht, zal Balkenendeafschuiven op onwil van coalitiepartner PvdA, verwachtVoerman.

Terugvechten bij tegenwind

Balkenende is zeker niet bij voorbaat kansloos in destrijd om het premierschap, stelt Gerrit Voerman. Bij de meestrecente verkiezingen -voor het Europees Parlement en degemeenteraden- mag het CDA dan hebben verloren, bij landelijkeverkiezingen heeft Balkenende zich keer op keer uit eenachterstandspositie teruggewerkt. “Hij heeft nu het imago van eenpremier die af en toe een steekje laat vallen, maar die wel integeren betrouwbaar is. Op basis daarvan kan hij uitstekend campagnevoeren.”

“Dit is zeker niet de eerste keer dat zijn partij kritiek op hemheeft. In 2004 verweet in een opiniepeiling tweederde van deCDA-kiezers hem gebrek aan leiderschap. En ook mannen als Bert deVries en Gerd Leers hebben in het verleden felle kritiek op hemgeuit. Maar Balkenende is een streng calvinist en een koppigeZeeuw. Als hij tegenwind krijgt, gaat hij er alleen maar hardertegenaan.” [bron: Nieuwsbrief RUG]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK