Belastingverhoging in ruil voor SF?

Nieuws | de redactie
23 maart 2010 | De discussie over de noodzaak tot ingrepen tegen de staatsschuld loopt op. Prof. Sylvester Eijffinger (UvT), nr 3 van de ScienceGuide Top 10 2009, waarschuwt voor onberaden stappen, die de lange termijn groei van de economie schaden. “Op onderwijs en onderzoek mag absoluut niet bezuinigd worden.”

Ook nieuwe fiscale instrumenten als een ’toptarief’ acht deCDA-adviseur onverstandig. De econoom ziet in zulkevormen van hogere lastendruk geen heil en zou dan lieverrichting een vlaktaks gaan.

Volgens Eijffinger valt nog veel te besparen op overhead. Bijde overheidsorganisatie kan dit zowel bij het rijk, als bijprovincies en gemeenten. De hypotheekrenteaftrek zou, zij hetvoorzichtig en geleidelijk, kunnen worden opgeheven.

Zie hier het video-interview met Eijffingerwaarin hij zijn lijn nader toelicht.

In het Haagse gaat inmiddels rond dat de huidige SF wordtafgeschaft in ruil voor een leenstelsel. De afbetalingvan het leningdeel zou voortaan via deinkomstenbelasting lopen. Voor oud-studenten zoudaartoe het tarief in Box 1 van 42% naar 45%stijgen. Tegelijk zou het collegegeld verhoogd wordenvoor de zittende studenten, aldus het FD.

De benadering houdt daarbij in dat wie ‘het meestgeprofiteerd heeft’ van hoge ondewijs ook hetmeest terugbetaalt. Oud-studenten met een laag inkomenzouden derhalve minder betalen. De 20 commissieswerkgroep denkt dat de toegankelijkheid van het HOhier niet door verminderd zou worden. men zou hiervan overtuigdzijn dankzij onderzoek naar het sociaal leenstelselin Australië. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK