Buddy en Block in de prijzen

Nieuws | de redactie
24 maart 2010 | Met een warmtebuddy voor energiezuinig douchen en een ecoblock voor zuinig 'witgoed' hebben HAN-studenten €20.000 gewonnen bij de GasTerra Transitiejaarprijs.

Zij wonnen de derde prijs, plus de prijs voor de meesteinternetstemmen voor hun inzendingen Eco-Block en de Warmtebuddy.De prijzen werden uitgereikt door minister Tineke Huizinga (VROM).Het gewonnen prijzengeld moet voor 90% worden besteed aande doorontwikkeling van de ideeën. De resterende 10% isvoor de studenten zelf.

De HAN-projecten Eco-Block en de Warmtebuddy werden afzonderlijkgenomineerd, maar omdat zij in elkaars verlengde liggen, delenzij de 3e prijs van € 10.000.- Het team Eco-block ontving daarnaastde prijs van 10.000 euro voor de meeste stemmen die via internetwerden ontvangen. De prijswinnaars van de HAN volgen de opleidingenBouwkunde, Autotechniek en Werktuigbouwkunde. Binnen het vrijestudiegedeelte van hun opleiding volgen zij de minor Designand Operation of Energy Systems.

Buddy en Block

Het Eco-block is een systeem waarbij de grootstehuishoudelijke energieverbruikers (wasmachine, droogtrommel,vaatwasser en koelkast) direct kunnen worden verbonden aan eenmicrowarmtekrachtkoppeling. Hierdoor verschuift de opwekking vanwarmte van elektriciteit naar gas, waarbij tevens elektrischeenergie wordt opgewekt. De afvalwarmte wordt gebufferd in eenoplaadbare warmtebatterij en afgegeven aan vers water voor deapparaten. Een regeling zorgt ervoor dat de apparaten uiterstefficiënt met hun energie omgaan.

De Warmtebuddy is een oplaadbare batterij die warmte langervasthoudt dan huidige boilers en is aanzienlijk kleiner vanafmeting. Hij wordt met warm water opgeladen, waarbij een speciaalzout de warmte vasthoudt. Tijdens het opladen wordt dit zoutvloeibaar. De warmte kan worden afgegeven aan water voor de douche,wasmachine, vaatwasser en verwarming. Het zout wordt daarbij weereen vaste stof. De Warmtebuddy kan in nulwoningen worden toegepast,maar ook in elke woning in combinatie met het Eco-block.

GasTerra Transitiejaarprijs

De Transitiejaarprijs is door handelsonderneming GasTerrain het leven geroepen om studenten van hogescholen te stimuleren nate denken over de toekomst van onze energievoorziening. Los van destudierichting kunnen zij individueel of gezamenlijk innovatieve,originele, maar vooral in de praktijk toepasbare ideeën aandragendie in de transitieperiode naar een duurzame energievoorziening hetgebruik van energie schoner en efficiënter maakt. Vermindering vande CO2-uitstoot staat daarbij voorop.

Voor de jaarprijs 2010 werden 8 teams van 6 hogescholengenomineerd. De jury bestond uit voorzitter  Hugo Brouwer(directeur Energietransitie van het ministerie van EconomischeZaken), Hans Alders, voorzitter van EnergieNed en SachaSilvester (Associate professor duurzame productontwikkeling TUDelft).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK