CERN: ‘Hij doet het!’

Nieuws | de redactie
30 maart 2010 | 'Experiments are collecting their first physics data - historic moment here! Watch the webcast, look at the photos - all live!' De mensen van CERN in Genève gaan uit hun bol nu hun deeltjesversneller het dan toch doet.

U kunt er live bij zijn op hun webcast: http://webcast.cern.ch/lhcfirstphysics/

It’s a great day to be a particle physicist. A lot of peoplehave waited a long time for this moment, but their patience anddedication is starting to pay dividends.” CERN Director GeneralRolf Heuer is een gelukkig mens nu zijn bundels met 7 TeV opelkaar botsten in de nieuwe deeltjesversneller, de Large HadronCollider (LHC) om 13:06 vandaag. Dit markeert de start van het LHConderzoeksprogramma.

Deeltjes-fysici over de hele wereld verheugen zich op eenpotentieel rijke oogst van nieuwe fysica als de LHC zijn eerstelange run begint op een energie drie en een half keer hoger daneerder bereikt met een deeltjesversneller.”

Frank Linde, directeur Nikhef zegt hierover: “Mijn inleiding inNikhef’s jaarverslag eindigde met de wens dat de LHC in 2010 eensignificante hoeveelheid (genoemd geïntegreerde luminositeit)proton-proton botsingen met multi-TeV zwaartepuntsenergie levert.Met de eerste 7 TeV botsingen in de LHC een feit, ga ik volspanning de geïntegreerde luminositeits-teller volgen. Als denatuur vervolgens een beetje meewerkt dan zal na decennia langespeculaties snel duidelijk worden of supersymmetrie nu wel of nietbestaat. En een paar jaar later wordt duidelijk of het Higgsdeeltje een illusie is of realiteit. En dan wordt het echtleuk!”

Stan Bentvelsen, programmaleider ATLAS op Nikhef: “Na lange tijdhebben we dan nu botsingen met energieën die nooit eerder zijnbereikt. Daarmee openen we een deur naar onbekend terrein; en datbetekent nu heel concreet “gaan we supersymmetrie of andere nieuwevormen van materie vinden”. Maar deze vraag kan alleen wordenbeantwoord als ATLAS en andere detectoren efficiënt en nauwkeurigde botsingen registreren. De enorme datastroom zal goed moetenworden geprocessed en geanalyseerd.Daar liggen de uitdagingen voorde komende periode.”

Marcel Merk, programmaleider LHCb op Nikhef: “Het bereiken van eenbotsingsenergie van 7 TeV betekent dat we nu daadwerkelijk op zoekkunnen gaan naar verklaringen voor zowel het ontbreken vanantimaterie in het heelal, als ook naar de samenstelling van dealom aanwezige, mysterieuze donkere materie. Dit is een bijzonderemijlpaal in de deeltjesfysica.”

CERN gaat de LHC voor een periode van 18-24 maanden bedrijven,met als doel het leveren van voldoende gegevens voor deexperimenten om significante voortgang te maken over een breedscala van kanalen. Zodra ze de bekende deeltjes van het StandaardModel “opnieuw ontdekt” hebben, een noodzakelijke voorwaarde alsmen op zoek is naar nieuwe fysica, zullen de LHC-experimenten metde systematische zoektocht naar het Higgs-boson beginnen.

Met de verwachte hoeveelheid gegevens, door natuurkundigen eeninverse femtobarn genoemd, zal de gecombineerde analyse van ATLASen CMS in staat zijn om een breed massa-gebied te verkennen, en iser zelfs een kans op ontdekking van het Higgs deeltje als deHiggs-massa in de buurt van 160 GeV ligt. Als het veel lichter ofzeer zwaar is, zal de ontdekking van het Higgs deeltje nog een paarjaar op zich laten wachten.

Voor supersymmetrie zullen ATLAS en CMS elk na deze eerste runperiode al voldoende gegevens hebben om kans te hebben op een echtedoorbraak. Vorige experimenten waren gevoelig voorsupersymmetrische deeltjes tot een massa van zo’n 400 GeV. Met eeninverse femtobarn duwt de LHC het bereik voor deze ontdekkingen tot800 GeV.

Na deze run zal de LHC afsluiten voor routine onderhoud, en devoltooiing van de reparaties en consolidatie-werkzaamheden dienodig zijn om de ontwerp-energie van de LHC van 14 TeV te bereiken.Traditioneel bedreef CERN haar versnellers altijd typisch zeven totacht maanden gevolgd door een shutdown periode van vier tot vijfmaanden.

Voor een cryogene machine zoals de LHC is deze cyclus niet optimaalomdat er jaarlijks teveel tijd verloren zou gaan met het opwarmenen afkoelen van de machine. Daarom heeft CERN besloten over testappen op een cyclus met langere run periodes (jaren) afgewisselddoor langere shutdowns (van een half tot een heel jaar).
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK