Cohen en de kennissector

Nieuws | de redactie
12 maart 2010 | "De biografie van Vondel! Mag ik die nog noemen?", vraagt Job Cohen, terwijl hij zijn hoofd nog even om de deur van zijn vergaderkamer steekt. ScienceGuide sprak met de opgestapte burgemeester van Amsterdam.Mooie boeken uit de geesteswetenschappen


De vraag van ScienceGuide was namelijk geweest welkalfa-boek de hem de laatste tijd het meeste getroffen had. Devoorzitter van de commissie over de toekomst van degeesteswetenschappen begon allereerst over het boek van zijn broerFloris over het wezen van de moderniteit in de westersegeschiedenis.

“Hij heeft daar twintig jaar aan gewerkt en pas toen de Engelseeditie vertaald werd, sloeg het aan. Vijf drukken achter elkaarineens!” Maar zoveel familiezin zat Job Cohen tegelijkeen tikje dwars, hij wilde toch ook nog werk van buiten de eigenkring noemen.

U leest ons hele interview – een dubbelgesprek met voormaligKNAW-president Frits van Oostrom – hier.

Geen fijn beeld

Over de ontwikkeling van zijn Amsterdam als kennisstad en hetbeleid ter plaatse om dat kenmerk meer accent en inhoud te gevenleest u hier op ScienceGuide.

Dat is voor de beoogde PvdA-lijsttrekker geen fijn beeld: “Hetontbreekt aan een gemeenschappelijke visie, er zijn te weinigbanden met het bedrijfsleven, er is een gebrek aan geaccepteerdleiderschap en een gevoel van urgentie lijkt teontbreken” aldus OECD-onderzoeker Richard Yelland.

Opvolger hier al bekend

En wie zou Cohen moeten opvolgen als burgemeester en hoe konScienceGuide al op 22 februari weten dat dit weleens aanstaandewas?

Hier onze tekst van die dag: “Is het dan nog toeval dat in dePvdA het hardnekkige gerucht gaat dat Plasterk favoriet is voor deopvolging  van Job Cohen in Amsterdam, als deze de overstapnaar Den Haag maakt? Met zijn joyeuze stijl en culturele passie,zijn enthousiasme voor emancipatiebeleid en ‘Canal Parades’ en eenbijkans ‘Van Agtiaans’ genoegen in de parafernalia van het ambt zouRonald Plasterk een uitstekende en innemende burgemeester van dehoofdstad zijn.”«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK