Derde termijn Ritzen onzeker

Nieuws | de redactie
3 maart 2010 | Maastricht aarzelt of collegevoorzitter Jo Ritzen wel moet blijven. “Eeuwig blijven is niet verstandig, maar het proces moet zorgvuldig zijn,” zegt de nieuwe RvT-voorman Ad Veenhof, de grote man achter de Senseo.

“Jo Ritzen heeft het prima gedaan”, zegt Veenhof in hetuniversitaire blad Observant. Maar of ‘prima’ ook eenderde termijn van vier jaar inhoudt “behoeft een genuanceerdantwoord.” Hij hoort “wisselende geluiden. Er zijn ook mensen diezeggen: ‘Laat hem nog maar even blijven’.”

Veenhof benadrukt dat hij een zorgvuldig proces wil volgen bij dekomende benoeming en eventuele opvolging. “De Raad van Toezichtdenkt na over het profiel van de nieuwe collegevoorzitter, met derest van het college, de decanen, de universiteitsraad. Zo’nprofiel hangt samen met de strategie waar de UM voor kiest, ook oplangere termijn.”

Die visie op de toekomst is volgens Veenhof nog nietuitgekristalliseerd. De strategie van de universiteit is nunog volop in discussie, dus het is te vroeg er iets over te zeggen.”Eeuwig blijven is niet verstandig, maar het proces moet zorgvuldigzijn. En iemand die het goed gedaan heeft krijgt de ruimte om na tedenken.” En dat doet Ritzen ook, zo blijkt. “Jo denkt intussen naover aanblijven, maar ook over een andere toekomst, buiten deUM.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK