Diversiteit ter discussie

Nieuws | de redactie
11 maart 2010 | Hoe gaan we om met interculturaliteit in het onderwijs? Hoe bereiden we studenten voor op hun loopbaan in een multiculturele samenleving? Deze vragen staan centraal tijdens Mix-In, een congres van INHolland en de Vrije Universiteit op 22 en 23 maart in Amsterdam. Onder meer Frans Timmermans en Fay Hartog Levin (USA-ambassadeur in Nederland) spreken er.

Irrelevante verschillen

Diversiteit is een belofte en een uitdaging voor hethoger onderwijs. SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan beaamde ditonlangs toen hij zei dat we daarom relevante verschillen moetenmaximaliseren en irrelevante verschillen moeten minimaliseren. “Tevaak worden prestaties van kinderen in het onderwijs door socialeachtergrond bepaald”, vervolgde hij.

Hoe zijn de ‘irrelevante verschillen’ het best teminimaliseren? Diverse beleidsmaatregelen enstimuleringsprogramma’s zijn inmiddels ingevoerd om allochtoonstudiesucces aan te moedigen. Deze zijn vooral gericht op deRandstad waar de studentenpopulatie bestaat uit een mix vanverschillende culturen.

Nog te vaak vormen verschillen tussen studenten hier eenbelemmering voor hun persoonlijke ontwikkeling. Veel allochtoontalent blijft onbenut. Terwijl het aantal studenten van allochtoneafkomst in het hoger onderwijs de afgelopen 12 jaar is verdubbeld,is dit effect niet weerspiegeld in het personeel. Welkemaatregelen werken het best om in deze voor meer evenwicht tezorgen?

Voorbeeld uit Chicago

Tijdens de conferentie Mix-in van de Hogeschool INHolland en deVrije Universiteit komen vragen als deze en theorie, praktijken beleid omtrent diversiteit in het HO samen. Er is veel ruimtevoor de dynamiek van kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling endebat. Onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen enbedrijven delen kennis en gaan de dialoog aan. U hoort alles overonderzoeksresultaten en ‘best practices’, gepresenteerd door(inter)nationale sprekers, docenten en studenten.

Eén van die internationale sprekers is Dennis Holtschneider,President van de DePaul University in Chicago. De aanpak van dediversiteitsproblematiek in Chicago is een belangrijk voorbeeldvoor het Nederlandse hoger onderwijs. ECHO-directeur Mary Tupanvertelde eerder aan ScienceGuide hoe de onderwijschef van dezemulticulturele miljoenenstad, Arne Duncan die onder Obama nuonderwijsminister is, dat vraagstuk de voorbije jaren aanpakte.

De conferentie wordt gehouden in het Muziekgebouw aan het IJ.’s Avonds worden daar ook de ECHO Awards uitgereikt. Mix-In vindtplaats op 22 en 23 maart. Voor de conferentie kunt u zich hier inschrijven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK