ECHO Award voor ‘Marokkaanse premier’

Nieuws | de redactie
23 maart 2010 | Bij het 10-jarig jubileum van de ECHO Award is een recordaantal allochtone talenten gelauwerd. Voor het eerst waren er meer excellente wo’ers van niet-westerse komaf genomineerd dan hbo’ers. Onder hen ook Mohamed Chohabi: de zelfbenoemde, nieuwe Balkenende.

Een JPB uit Leiden

Jury-voorzitter John Leerdam deelde namens OCW de Teaching forExcellence Award uit aan Siham Moumna, student Engels aan deHogeschool Utrecht en ook al actief als docent. Leerdam verklaardedat Ronald Plasterk in verband met zijn afscheidsreceptie bij OCWverhinderd was de prijs uit te reiken. Leerdam: “Ik kreeg net eensmsje van Plasterk. ‘Stuur mijn warmte de zaal in’. Bijdeze.” Wat volgde was een inspirerende avond vol prachtigeverhalen van de toekomstige generatie Nederlandse leiders.

Een gemene deler van alle achttien genomineerden op het podium inhet Muziekgebouw Aan’t IJ was dat ze allemaal kolkten van ambitie,energie en positivisme. Toch sprong winnaar van de Echo Award WOMohamed Chohabi boven allen uit.

Deze eloquente student Rechtsgeleerdheid aan de Leiden Universiteitmaakte er geen geheim de eerste Marokkaanse ‘Balkenende’ te willenworden, waarbij hij verklaarde dat hij een ‘positief geluid willaten horen’. “Het maakt niet uit welke kleur je hebt, we zijnallemaal Nederlandse burgers en we moeten samen in harmonieleven.”

Winnaar van de HBO Award was de Afrikaanse vluchteling Wendy Keza,Business student aan de Hogeschool Zeeland.

Bèta Techniek talent

In samenwerking met Platform Bèta Techniek deelde Echo dit jaarwederom twee prijzen aan de grootste bètatalenten. Youssef ElBouhassani, student Aerospace Engineering aan de TU Delft, won dewo-versie. De Guinese Néné Fatoumata, een studenteBouwtechnische Bedrijfskunde aan de HogeschoolUtrecht, onderneemt ook op het gebied vanduurzaamheidprojecten en won de hbo-prijs onder luid gejoelvan haar medestudenten.

Primeur: de NOS Media Award

De Echo Awards 2010 kenden ook een primeur: De NOS MediaAward. Deze werd uitgereikt aan het meest belovende journalistiekehbo- of wo-talent. Uit handen van NOS-chef Hans Laroes ontvingRachid Bouazzaoui, student Nieuws en Media aan de Hogeschool vanAmsterdam, deze prijs. Naast de oorkonde won hij een stage bij NOS.Zichtbaar emotioneel verklaarde hij de eerste Marokkaanse ‘HansLaroes’ te willen worden.

ECHO is een landelijk expertisecentrum dat ondersteuningbiedt aan (hoger) onderwijsinstellingen, overheidsinstanties enbedrijven bij de implementatie en uitvoering vandiversiteitsbeleid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK