Eerste AD’ers met bachelordiploma

Nieuws | de redactie
31 maart 2010 | Op vrijdag 19 maart zijn aan de Retail Business School (RBS) van Stenden 12 managers afgestudeerd met een Bachelor diploma Small Business & Retail Management. Het afstuderen is een bijzondere gebeurtenis, omdat dit de eerste generatie Ad-studenten is die met succes de studie met een bachelordiploma heeft afgesloten.

De groep managers van onder meer De Bijenkorf, Hema en PerrySport is begonnen in het Associate degree (Ad) programma en heeftdaarna gekozen voor verdieping van de eigen opleiding met deBachelor SBRM. Een deel van de bachelorstudenten van de RetailBusiness School denkt de studie nog verder een vervolg te geven inéén van de masteropleidingen van Stenden.

De afgestudeerden hebben de opleiding duaal gedaan, dus in eencombinatie van werken en studeren. De RBS biedt in de duale varianttwee afstudeerniveaus, de tweejarige Associate degree (Ad) en devierjarige Bachelor degree.

Duale opleiding sluit aan bij praktijk
Het duale programma van de RBS heeft een bijzonder karakterwaardoor het voor managers (in opleiding) mogelijk is te studerennaast een dynamische baan in de detailhandel. In nauwesamenwerking met verschillende bedrijven uit de retail, waaronderMaxeda, is een programma ontwikkeld waarin studie en werk op eeneffectieve wijze worden gecombineerd.

Associate degree vergroot toegankelijkheidHBO-studies
In het studiejaar 2007 zijn in het HBO, pilots metAssociate degree-programma’s van start gegaan. Deze pilots haddenals (landelijke) doelstelling te onderzoeken of het mogelijk is omdoor middel van het tweejarige programma de toegankelijkheid vanHBO-studies te vergroten. Het Ad-programma is een tweejarigonderdeel van een vierjarige hbo-Bacheloropleiding met een eigengraad: de Associate degree.

De Retail Business School van Stenden hogeschool was één van deeerste aanbieders van deze nieuwe HBO-graad. De groep afstudeerdersis een goed voorbeeld van deelnemers die wellicht anders niet aaneen HBO studie waren begonnen. Stenden vindt dit een mooie manierom concreet bij te dragen aan de scholingsgraad van hetwerkveld.

Maxeda onderstreept het belang van opleiding: “Onze medewerkersbepalen het succes van Maxeda en onze winkelketens. Het dualeopleiden is al jaren een belangrijke hoeksteen van hetopleidingsbeleid.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK