‘Ego’s moeten weg uit zorg’

Nieuws | de redactie
2 maart 2010 | Alle spelers in de zorg moeten toe naar een ecosysteem en weg van het huidige ‘egosysteem’, meent hoogleraar Heelkunde Erik Heineman (RUG). Hij pleit voor een nieuwe ordening van de zorg. “Niet wie de baas is mag het zeggen, maar wie het weet mag het zeggen.”


Een goed gezondheidszorgsysteem kent net als een ecosysteemdiversiteit, onderlinge afhankelijkheid, individuele groei enbeweging, zo stelt Erik Heineman, hoofd van de afdeling Chirurgievan het Universitair Medisch Centrum Groningen, in zijn oratie “Hetparadigma van de zorg: EGO-systeem of ECO-systeem?” Hij sprak dezevandaag uit bij het aanvaarden van de leerstoel Heelkunde aan deRijksuniversiteit Groningen.

Nieuwe ordening

De spelers in de zorg leven volgens Heineman te veel volgens eenik- of egosysteem. Alle werknemers in de zorg hebben deverantwoordelijkheid om van een egosysteem naar een ecosysteem tegaan. Nog te vaak is er sprake van een stammenstrijd tussen medischpersoneel en bestuurders. Omdat de zorg complexer wordt en erbehoefte is aan integrale en thematische zorg, voldoet dit systeemniet meer en staan we aan de vooravond van een nieuwe ordening vande zorg, waarin de huidige vakgroepen ten dele achterhaald zijn,meent Heineman.

Alle spelers in de zorg moeten toe naar een ecosysteem. Niet wiede baas is mag het zeggen, maar wie het weet mag het zeggen.Bestuurders en managers in een ecosysteem zijn zelf meewerkendvoorman en voorvrouw en hebben de focus op inhoud en vakmanschap.Goede bestuurders en managers kennen het zorgproces en stellen datook centraal. Ze bedenken niet alleen plannen, ze implementeren dieook.

“Door te functioneren als een ecosysteem worden prachtigeresultaten geboekt waar zowel patiënt als medewerker alsorganisatie beter van worden.” Een voorbeeld hiervan is een nieuwechecklist voor medische operaties, waardoor complicaties ensterfgevallen zijn teruggedrongen.

Kleinere schaal

Tevens betoogde Heineman dat een ecosysteem een goede manier isom de medewerkers zich veilig te laten voelen in hun werkomgeving.Daarin ligt ook een taak voor de managers. Zij moeten grootschaligeverschijnselen voortdurend vertalen naar de kleinere schaal waaropde medewerker functioneert.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK