Fontys houdt techniek (nog) in de lucht

Nieuws | de redactie
17 maart 2010 | Fontys is aan het saneren. Opleidingen in Zuid-Limburg worden overgedragen aan de Hogeschool Zuyd. De verliesgevende technische opleidingen hoeven niet direct dicht, maar krijgen nog een kans. Dit heeft voorzitter Ad Huijser van de Raad van Toezicht tegen de CMR van Fontys gezegd.

Rond 2002 hadden Fontys en INHolland samen een bijna landelijkedekking. Fontys zat niet alleen in het zuiden des lands, maar ookin Zwolle en Amsterdam. De afgelopen jaren is gebleken dat deomvang van de hogeschool niet alleen bestuurlijk lastig was, maarook de samenwerking en solidariteit tussen vestigingen in de wegstond. Fontys was feitelijk een verzameling van tientallenhogescholen, in alle mogelijke richtingen en op heel veel plaatsentegelijk. Het vergde veel van de Raad van Bestuur die dat allemaalmaar bij elkaar moest zien te houden.

Sinds zijn komst in 2007 heeft Marcel Wintels, voorzitter van deRaad van Bestuur, geprobeerd de verantwoordelijkheidszin op dewerkvloer te versterken. Initiatieven moeten primair doorprofessionals genomen worden en minder door bestuurders.

Regionale verkaveling

Daarnaast is Fontys ook bezig met een operatie die je zou kunnenaanduiden met de term ‘focus en massa’. Lectoraten worden in deopleidingen geïntegreerd. Perifere opleidingsplekken als inZuid-Limburg worden afgestoten. Zo wordt de Pabo in Sittard een onderdeel van Hogeschool Zuyd. Fontys wordt primair eenhogeschool van Zuid-Oost-Brabant en Venlo. In plaats vanlandelijke concurrentie kiest de grootste hogeschool van het landnu voor regionale verkaveling.

Tijdens een recente CMR-vergadering werd de koerswijzigingbesproken. CMR-leden stelden vragen over de ‘solidariteit tussenhogescholen’, waarmee ze de solidariteit tussen de verschillendeonderdelen van Fontys bedoelden.  Want terwijl sommigehogescholen winst maken, draaien andere hogescholen verlies.

Kunsten ‘heel belangrijk’

Maar Huijser wilde het bestuur van Fontys niet vastpinnen opobjectieve criteria voor het al dan niet verlenen van financiëlesteun aan opleidingen. “Zo geven we bijvoorbeeld techniek nog eenkans, hoewel die al jaren met verlies draaien. Ook de Kunstensteunen we, omdat we die heel belangrijk vinden.”, zo tekende PeterElshout van Fontys Online uit de mond van Huijser op.

“Nee, we gaan dus echt niet een hogeschool zomaar de nekomdraaien. En laten we wel zijn, soms kan het management er weinigaan doen, omdat bijvoorbeeld het onderwijsgebouw heel veel geldkost”, aldus Huijser. Maar dat laat onverlet dat verlieslijdendehogescholen wel hun ‘uiterste best’ moeten doen om uit de rodecijfers te raken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK