Geïntegreerde Turk voelt zich meer thuis

Nieuws | de redactie
1 maart 2010 | Turkse immigranten in Frankrijk en Nederland identificeren zich meer met hun woonland dan Duitse Turken. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van socioloog Evelyn Ersanilli. Zij promoveert 3 maart aan de Vrije Universiteit.

Heeft integratiebeleid een effect op de sociaal-cultureleintegratie van immigranten? En is dat positief of negatief? Ditzijn de vragen die Ersanilli in haar proefschrift beantwoordt. Zevergeleek de sociaal-culturele integratie van Turkse immigranten enhun nakomelingen in drie landen die de afgelopen decennia eenverschillend beleid hebben gevoerd; Nederland, Frankrijk enDuitsland. Ze keek daarbij naar taalbeheersing en -gebruik,identiteit, sociale contacten en religiositeit.

In Frankrijk en Nederland identificeren jongeren zich sterkermet hun woonland dan in Duitsland. Discriminatie heeft een negatiefeffect op de identificatie met het woonland. Ersanilli’sdiepte-interviews laten zien dat gevoelens van uitsluiting leidentot een lagere identificatie met het woonland. Ondanks het gebrekaan acceptatie voelt de meerderheid van de jongeren zich wel thuisin het woonland.

U leest een recent artikel over haar proefschrift hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK