Halsema wil studietaks

Nieuws | de redactie
2 maart 2010 | Groenlinks wil af van de studiefinanciering in ruil voor studietaks. Femke Halsema zei op de laatste campagnedag tegen Nijmeegse studenten dat ze niets ziet in het sociaal leenstelsel van de PvdA en VVD.
Halsema verklaarde tegenover de studenten van de RadboudUniversiteit dat als GroenLinks deel wordt van het volgende kabinetzij zelf ofwel de eerste vrouwelijke minister-president wil wordenof in de Kamer blijft zitten. Geen toekomstig OCW-topvrouw dus, alontvouwde ze na afloop van de bijeenkomst wel haar HO-plannen enideeën over studiefinanciering aan ANS-online.

Is de studietaks niet gewoon eenbezuinigingsmaatregel?
Halsema: ‘Nee, wij hebben het plan samen met de LandelijkeStudentenvakbond uitgewerkt en al het geld dat we daarmee zoudenverdienen, stroomt terug in het hoger onderwijs. Wellicht wordt erook wat geld gestoken in middelbaar onderwijs of basisonderwijs,maar het gaat niet naar de algemene middelen.’

Waarom is de studiebelasting beter dan een sociaalleenstelsel?
‘Een sociaal leenstelsel werpt een barrière op voor studenten uitde lagere milieus. Daar wordt in de opvoeding vooral meegegeven datje schulden te allen tijde moet voorkomen en een sociaalleenstelsel lokt studenten juist uit om schulden te maken.’

Het budget dat universiteiten de laatste jaren perstudent kunnen uitgeven is aanzienlijk gedaald. Iedereen weet dathet zware tijden zijn, maar zou er niet juist geïnvesteerd wordenin hoger onderwijs?
‘Ik heb samen met Alexander Pechtold een motie ingediend ombezuinigingen op onderwijs te voorkomen. De VVD stemde voor diemotie en later heeft de PvdA daar ook steun aan toegezegd.Investeren is inderdaad juist nu nodig, maar het zal erg moeilijkzijn omdat er dan op andere gebieden nog meer bezuinigd moetworden. Wij zullen eventuele voorstellen steunen, maar ik weet nietof we dat aan de onderhandelingstafel kunnen handhaven.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK