Hogeschool wijst Rector Magnificus aan

Nieuws | de redactie
12 maart 2010 | Voor het eerst benoemt een hogeschool een rector. Prof. dr. Jaap Lengkeek gaat bij de NHTV in Breda de trekker en vertegenwoordiger zijn van de R&D-taak van deze internationaal gerichte hbo-instelling.

NHTV is daarmee de eerste hogeschool in Nederland met een RectorMagnificus, een functie die in vroeger eeuwen was voorbehoudenaan academisch gerichte universiteiten. Debenoeming kan gezien worden als een strategsiche conclusie uitde start van twee universitaire opleidingen aan NHTV op het gebiedvan toerisme en vrijetijd en de sterke ontwikkeling van dehogeschool als kenniscentrum voor het betrokken vakgebied, ookbuiten ons land.

In september 2009 startte de NHTV als eerste hogeschoolin ons land met een universitaire bacheloropleiding:International Leisure Sciences. September 2010 gaat dehogeschool beginnen met het aanbieden van een universitaireopleiding op het gebied van toerisme in samenwerking met WageningenUniversiteit. 

Rector Lengkeek zal op 25 mei officieel worden geïnstalleerd.Hij was tot en met 2008 hoogleraar Socio-spatial Analysis enfungeerde onder andere ook als wetenschappelijk managervan het Centrum Landschap, Department of Environmental Sciences inWageningen. Prof. Lengkeek is al vele jaren actief in dekennisontwikkeling en het onderzoek op het gebied van onder anderetoerisme en vrijetijd en geldt in zijn vakgebied als eenautoriteit. Zo is hij voorzitter van de Programme Committee ofWICE (World Leisure and Recreation Association Centre ofExcellence).

De NHTV onderscheidt  zich al enkele jaren als hogeschool meteen sterk internationaal en innovatief profiel. Dat blijkt ondermeer uit de succesvolle ontwikkeling van seriousgames-opleidingsaanbod en uit de nadruk die men legt op hetintensief publiceren van vakliteratuur en onderzoek doormedewerkers en lectoraten. De Expertise-serie van publicatiesdie daarvoor is ontwikkeld, is een project waarin men samenwerktmet de uitgeeftak van ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK