In het kielzog van Darwin

Nieuws | de redactie
11 maart 2010 | Twee pabostudenten van de HAN gaan eind april een week meevaren op de clipper Stad Amsterdam, het schip dat in dit Darwinjaar de reis van Darwin's Beagle opnieuw maakt. Robbert Dijkgraaf reikte deze felbegeerde prijs uit aan de HAN-studenten vanwege hun succesvolle stageproject op het gebied van wetenschap en techniek in het basisonderwijs.

Het Tuimelhuis

Sander Fielt en Erik Slag hebben samen met twee studenten vanHTS Bouwkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hetcombistageproject ‘Het Tuimelhuis’ doorontwikkeld en uitgevoerd opeen aantal basisscholen. Het Tuimelhuis is een educatieve,demontabele woning, bestaande uit een frame met twintig panelen.Het biedt kinderen een krachtige en betekenisvolle leeromgeving,die de echte wereld de school binnen brengt, nieuwsgierigheid wekt,vragen oproept en uitnodigt tot zelf doen.

Belangrijk uitgangspunt bij de doorontwikkeling van het huis was omhet lokale bedrijfsleven in de directe omgeving van een basisschoolerbij te betrekken. Bedrijven kunnen panelen ‘adopteren’, waaraanvervolgens een lesconcept wordt gekoppeld. Op deze wijze kunnenkinderen verschillende bedrijven leren kennen en de bedrijven lerenop welke manier ze de interesse voor hun vakgebied kunnen wekkenbij jonge kinderen. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aande doelstelling van de Nederlandse overheid om meer jongeren teinteresseren voor techniek.

De wedstrijd

De pabostudenten hebben hun prijs gewonnen door mee te doen aan eenprijsvraag uitgeschreven door Programma VTB-Pro. Pabo- enbètastudenten konden hieraan deelnemen door de resultaten van huncombistage wetenschap en techniek voor een basisschool tebeschrijven. Combistages zijn stageopdrachten waarbij een of meerpabostudenten samen met een of meer bètastudenten aan een opdrachtwerken. Ze krijgen zo de kans om van en met elkaar te leren.

Bètastudenten leren om hun vakgebied uit te leggen aan kinderen enpabostudenten krijgen meer kennis van het vakgebied van debètastudent. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen in het gevenvan lessen op het gebied van wetenschap en techniek. Er worden intotaal 1.000 combistages uitgevoerd in het kader van het ProgrammaVTB-Pro, uitgevoerd door het Platform Bèta Techniek. De pabo’s vande HAN zijn middels het Kenniscentrum Wetenschap en TechniekGelderland (KWTG) betrokken bij het Programma VTB-Pro. Combistageszijn, naast nascholing van basisschoolleraren enonderzoek/kennisontwikkeling, een speerpunt van het KWTG.

De Beagle

De Beagle, het schip van de VPRO – haar echte naam blijft ClipperStad Amsterdam, want het herdopen van een schip brengt ongeluk – isop 1 september 2009 vertrokken op een reis rond de wereld, in hetkielzog van Darwin. Gedurende de reis van acht maanden komen ersteeds nieuwe gasten aan boord, om onderzoek te doen, tefilosoferen, hun creativiteit te uiten, te schrijven, om kennis opte doen en om kennis te delen. Hun ervaringen zijn iedere dag tevolgen op de website http://beagle.vpro.nl/, viaweblogs, Twitter, Hyves, Youtube en natuurlijk via de Beagletv-serie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK