Krimp kost arbeidsplaatsen

Nieuws | de redactie
2 maart 2010 | De combinatie van bezuinigingen en de demografische krimp gaat honderden arbeidsplaatsen kosten in Oost-Nederland. Bevolkingsdaling leidt ook daar tot problemen in de zorg, het onderwijs en op de woningmarkt. Dit staat in een brandbrief van schoolbestuurders aan de Tweede Kamer.

Na Zeeland, Oost-Groningen en Zuid-Limburg komt er nu in hetoosten van het land een krimpregio bij: Oost-Gelderland. Incombinatie met bezuinigingen vrezen schoolbestuurders in onderandere de Achterhoek voor honderden arbeidsplaatsen. Namens deschoolbesturen is er door het Personeelscluster Oost-Nederland(PON) een brandbrief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voorOnderwijs.

In de brandbrief staat dat de komende jaren het leerlingenaantal inde regio’s waar het om gaat, met 20 tot 25 procent zal dalen. Ditzal leiden tot een ‘dramatische situatie’ met ernstige gevolgenvoor de werkgelegenheid en de kwaliteit en continuïteit van hetonderwijs.

PON waarschuwt ook voor de negatieve gevolgen van de’afroomprocedure’ waar het onderwijs mee te kampen heeft. Daardoorzal er veel geld verloren gaan. De bezuiniging van ruim 90 miljoeneuro op het budget voor bestuur en management is in vergelijkingmet de afroomprocedure ‘nog beperkt’, zo staat in de brief. In deregio’s waar het PON actief is zal het leiden tot een verlies vantientallen arbeidsplaatsen. In het hele land gaat het om eenverlies van zeker 1500 fte’s.

U leest de volledige brief hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK