Leidse excellentie naar Den Haag

Nieuws | de redactie
24 maart 2010 | "Dat meer dan een zes onder studenten niet wordt geaccepteerd, daar moeten we gewoon van af." Ook Leiden start met een University College naar ‘liberal arts’ model, maar niet als meer van hetzelfde. Het komt namelijk in Den Haag, gericht op vrede, veiligheid en duurzaamheid. Vice-Rector Rietje van Dam zegt over dit Sirius-project: “Zelfs Brussel en Washington kennen dit niet.”

Het Leiden University College Den Haag gaat in het collegejaar2010-2011 van start met een kleinschalig bachelorprogramma naarliberal arts model. Het aantal aanmeldingen overstijgt nual ruim het aantal plekken. Het selecteren van de beste studentenis dan ook de uitdaging. Leidse Vice-Rector Magnificus Rietje vanDam is een warm voorstander van selectie, want “als jeselecteert zie je gewoon, dat de motivatie bij studenten groter isen de uitval lager.”

Rietje van Dam zegt tegen ScienceGuide dat ze het typischNederlands vindt dat studenten hun hoofd niet boven het maaivelddurven uit te steken. “Dat meer dan een zes onder studenten nietwordt geaccepteerd, daar moeten we gewoon van af. We willen al hettalent dat we binnenkrijgen maximaal ontplooien en het helpt als jede beste studenten bij elkaar zet.”

Het Leiden University College Den Haag werd gepresenteerd tijdensde eerste carrouselbijeenkomst van het Sirius excellentieprogramma.Het ministerie van OCW heeft €50 miljoen voor dit programma terbeschikking gesteld om via Sirius excellent hogeronderwijs te stimuleren. De aanvraag van het Leiden UniversityCollege Den Haag werd daarin gehonoreerd en daarmee als’excellent’ bestempeld.

‘Global challenges’

Den Haag ontwikkelt zich sinds het burgemeesterschapvan Wim Deeman nadrukkelijk als ‘stad van vrede en recht’.Global challenges worden dan ook de rode draad van hetonderwijsprogramma van het College daar. Studenten gaan vakkenvolgen rond de thema’s vrede, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaastwordt aandacht besteed aan wereldburgerschap en academischevaardigheden.

Leiden University College Den Haag creëert hiermee een thematischeinvulling van het ‘liberal arts’ model, en onderscheidt zich vanColleges zoals bijvoorbeeld in Utrecht of Maastricht. Studentenzijn niet helemaal vrij in het kiezen van hun vakken, maar kunnenzich thematisch verdiepen. Rietje van Dam spreekt trots over hetUniversity College Den Haag: “Dit concept is uniek, zelfsBrussel en Washington kennen dit niet.”

Niche

Leiden heeft niet alleen het University College Den Haagals excellentie-troef. Er wordt sinds dit collegejaar over degehele breedte van de bacheloropleidingen extra vakken aangebodenin het ‘honours college’. Deze vaak interdisciplinaire programma’szijn bedoeld als aanvulling op het reguliere curriculum voorstudenten die meer willen en kunnen. Selectie vindt plaats op basisvan motivatie en cijfers. Het enthousiasme van studenten voor hethonours college is groot, getuige de hoeveelheid aanmeldingen inhet eerste jaar.

Naast deze initiatieven in de bachelorfase gaat de UniversiteitLeiden nu ook inzetten op excellentie in de masterfase. “Excellenteprogramma’s in deze fase zijn echt nog een niche”, legtVan Dam uit. “We hebben als thema voor een excellent programma inde masterfase dan ook heel bewust voor ‘leadership’ gekozen. Indeze tijd van ‘global challenges’ zijn leiderschapskwaliteitennadrukkelijk van belang. We bereiden onze beste studenten zooptimaal voor op de internationale arbeidsmarkt van morgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK