Meevaller voor nieuwe docent

Nieuws | de redactie
25 maart 2010 | Een fijne meevaller voor wie educatieve minoren begeleidt en wie docent wil worden tijdens de academische studie. Er komt geld voor 1000 stageplaatsen met intensieve mentoring in de VO-scholen van de WO-studenten die voor de klas willen.

Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) bekendgemaakt. Er komt 4 miljoen euro beschikbaar. Datis in lijn met haar betoog tegenover ScienceGuide over de stimulering van meer ennieuwe onderlinge verbindingen tussen onderwijsorganisaties terbevordering van kwaliteit en studiesucces. 

Sinds het studiejaar 2009-2010 is er een nieuwe route naar hetleraarschap; studenten die binnen hun vakbachelor een educatieveminor volgen, krijgen bij succesvolle afronding de bevoegdheid omles te geven op de mavo en de eerste drie jaren van havo envwo.

Nu al 275 studenten

Dit studiejaar doen zo’n 275 studenten een educatieve minor. Deintroductie van de educatieve minor is één vande initiatieven, naast ‘Eerst de Klas’ en de academische Paboen dergelijke, om meer academici voor de klas te krijgen.Onderdeel van de educatieve minor is een stage op een middelbareschool. Goede begeleiding tijdens de stage is noodzakelijk om deeducatieve minoren goed voorbereid les te laten geven.

Met het geld kunnen ruim 1.000 educatieve minorstagiairs wordenbegeleid tijdens hun stage. Middelbare scholen die in aanmerkingwillen komen voor een vergoeding voor de stagiairs die zij ditschooljaar hebben begeleid, dienen hun aanvraag vóór 31 mei. Ook in2011 en 2012 kunnen middelbare scholen subsidie aanvragen voorstagiairs die zij in die jaren begeleiden.

Groei zet door, ook bij academischePabo

Dit studiejaar wordt de educatieve minor aangeboden op tienuniversiteiten. Dat aantal wordt komend jaar uitgebreid. Onlangsmaakte de NVAO bekend dat vanaf het komend studiejaar deeducatieve minor ook wordt aangeboden aan bachelor studenten aan deErasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht.

Bij de academische Pabo gaat het succes van dit beleid ook verder:in Den Haag komt er nu ook een. INHolland en de Leidse universiteitopenen zo een wo-opleiding in de Hofstad zonderuniversiteit.  Dit is een combinatie van debacheloropleiding Leraar Basisonderwijs en debacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Deze opleidingis bedoeld voor studenten met een vwo-diploma of eenhbo-propedeuse. De studenten volgen onderwijs aan de hogeschool enop Campus Den Haag van de universiteit. In het programma staat decombinatie van theorie en praktijk centraal.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK