Na ‘Gerda’ ook glossy rond Plasterk

Nieuws | de redactie
25 maart 2010 | OCW verstaat de tekenen des tijds. Men kon niet achterblijven bij het publicitaire succes van de collega’s van LNV, die met de glossy ‘Gerda’ veel publiciteit wisten te bereiken voor hun departement. Bij zijn afscheid kreeg oud-minister Plasterk daarom de glossy ‘Ronald’ overhandigd door hoogste ambtenaar Koos van der Steenhoven.

Mee met de Tubantia

Hij was niet de enige die dit cadeau kreeg. De vertrokkenPvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg een ‘Sharon’ glossy alsafscheidsgeschenk. De SG van OCW had nog een tongue in cheekverrassing voor de opgestapte sociaal-democraten.

Hij vertelde dat – zoals met de veelbesproken ‘Gerda’ bij deLibelle – de glossy meegezonden zou worden bij enkele media waardeze ex-bewindslieden een bijzondere band mee hadden. De ‘Ronald’zou meegaan naar alle abonnees van de omroepbladen. De ‘Sharon’ zoubij alle lezers van Tubantia – regiokrant van Dijksma’skiesdistrict Twente – op de mat vallen.

Waarschijnlijk blijft het vooralsnog bij een oplage 1 van de tweevanitypublications, waarin vast een soort van liberamicorum verborgen zat. “Wij hopen alvast op een nieuwekabinetscrisis vanwege dit prachtige tijdschrift. Met een beetjegeluk kan Jan Peter Balkenende er dan nog een vijfde kabinetuitslepen,” knipoogt het Nijmeegse studentenmagazineAns-online in een eerste reactie.

Citaten, zelfs uit de Bijbel

In haar speech ten afscheid van de twee uit het kabinet gestaptecollega’s vermeldde staatssecretaris Van Bijsterveldt hoe zeer zijgenoten had van de rijke oogst citaten en bonmots waarmeeminister Plasterk zijn redevoeringen en andere praatjes bijofficiële en inofficiële gelegenheden had gekruid. Zij bewonderdezijn kennis van en liefde voor poëzie en literair proza dan ookzeer, vertelde zij.

En dat hij regelmatig ook de Bijbel aanhaalde, had deCDA-bewindsvrouwe daarbij bijzonder getroffen en deugd gedaan.Plasterk beloonde dit collegiale huldeblijk voor zijn faam alsrenaissancemens met de opmerking: “Ik haalde de Bijbel graagaan, omdat ik dan zeker wist dat jij dat boek ook gelezen had.”Enigszins verontwaardigd rumoer onder zijn toehoorders suste deoud-bewindsman met de verzekering dat dit een grapje was.    

 

      


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK