Onderwijs hot topic voor 9 juni

Nieuws | de redactie
3 maart 2010 | De messen worden geslepen voor de Kamerverkiezingen van 9 juni. Kennis en onderwijs staan hoog op lijst van strijdpunten. ScienceGuide sprak met Jack de Vries (CDA) over tweestrijd, leiderschap en strategie. En Wouter Bos (PvdA) markeert zijn lijn ten aanzien van onderwijs in crisistijd.

De verkiezingen voor de gemeenteraad werden al grotendeelsgedomineerd door de landelijke politiek. Lijsttrekkers warenduidelijk bezig met zichzelf te positioneren richting de TweedeKamerverkiezingen van 9 juni a.s.

Onderwijs en crisis

In het afsluitende debat in de Amsterdamse Melkweg gavenAlexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) aan datonderwijs van fundamenteel belang is voor de kenniseconomie endaarmee voor de toekomst van Nederland. Fractievoorzitter Pietervan Geel (CDA) reageerde stellig dat er geen taboes zouden moetenzijn in tijden van crisis.

PvdA-leider Bos heeft diezelfde lijn -uit zijn periode opFinanciën- inmiddels verlaten en hield een vurig betoog over hetbelang van onderwijs in crisistijd. “Onderwijs is niet alleen eenkostenpost, maar het is juist een krachtbron voor de toekomst. Daarmoeten we in tijden van crisis niet in gaan snijden.”

Bos citeerde hiermee bijna letterlijk oud-CDA minister De Geusdie in gesprek met ScienceGuide recent hetvolgende zei in zijn nieuwe rol als topman bij de OECD: “Daar zithet debat achter of je onderwijs moet zien als kostenpost ofinvestering. Met vergelijkend onderzoek in de hand moet je het alsinvestering zien.” Hij schaart zich met deze uitspraken ook achterfractievoorzitter Hamer die onderwijs, geheel in lijn met de motiedie haar naam draagt, al eerder off limits verklaarde in tijden vanbezuinigingen. ‘Mariëtte markeert‘ met haar betoog dus ook Wouter Bosen de politieke koers van de PvdA.

Een nieuwe tweestrijd

ScienceGuide sprak achter de coulissen van de Melkwegmet CDA-staatssecretaris van Defensie Jack de Vries, eengeducht kenner van politieke strategie en tactiek. “Na detweestrijd tussen Balkenende en Bos in 2003 en 2006 is hetnatuurlijk de grote vraag wat in deze campagne de tweestrijd gaatworden. Het is niet ondenkbaar dat Geert Wilders (PVV) één van dezetwee gaat worden en wie wordt dan zijn opponent?”

De Vries voorziet dan ook een campagne waarin de premier alsCDA-lijsttrekker de primaire uitdager zal blijken te zijn van dePVV-leider. Op de vraag of Jan Peter Balkenende nog wel voor eenvijfde termijn als premier zou moeten gaan antwoordde de voormaligCDA-spindoctor dat het “zeer onverstandig zou zijn van het CDA omnu van politiek leider te gaan wisselen. Tenzij er natuurlijk bijde gemeenteradsverkiezingen hele gekke dingen zouden gebeuren. Datweet je natuurljk nooit.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK