Onderzoekscholen blijven noodzaak

Nieuws | de redactie
30 maart 2010 | Interuniversitaire samenwerking is van groot belang voor het opleiden van promovendi. De twee belangrijkste vormen van promotieopleidingen - onderzoekscholen en graduate schools - kunnen goed naast elkaar bestaan, vinden KNAW, NWO en VSNU.

Dat concluderen KNAW, NWO en VSNU op basis van het advies-Vander Vliet, dat enige tijd geleden al op ScienceGuide verscheen. In haar adviesgeeft de werkgroep aan dat de samenwerking in interuniversitaireonderzoekscholen aandacht behoeft: zowel adequate financiering alsafstemming van kwaliteitsbeoordelingen is nodig.

KNAW, NWO en VSNU onderschrijven de conclusies van de werkgroep.Zij zijn van mening dat interuniversitaire onderzoekscholen en de,veelal lokaal georienteerde, graduate schools prima hand in handkunnen gaan.

De werkgroep was gevraagd te adviseren over de wijze waaropsamenwerking tussen universiteiten kan worden gecombineerd met deuniversitaire verantwoordelijkheid voor het verlenen van dedoctorsgraad. Aanleiding was het afnemende aantalinteruniversitaire onderzoekscholen en de inrichting van graduateschools binnen universiteiten.

De werkgroep onderstreept het belang van interuniversitairesamenwerking in de promotieopleiding. Promovendi hebben baat bijcontact met collega-promovendi. Met name in de kleineredisciplines, bijvoorbeeld binnen de geesteswetenschappen, verdienenkritische massa en expertise aandacht. Interuniversitaireonderzoekscholen die in deze behoefte voorzien, hebben een vastebasis nodig met een duidelijk langetermijnperspectief vanondersteuning.

KNAW, NWO en VSNU achten het van belang de inhoudelijke meerwaardevan individuele onderzoekscholen regelmatig te evalueren. Deorganisatorische kosten zijn te gering om een argument te zijn inde discussie over voortzetting van interuniversitairesamenwerking.

Onderzoekscholen die behoefte hebben aan toetsing en erkenningdoor de Erkenningscommissie Onderzoekscholen kunnen deze aanvragen,ongeacht het vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Het toezicht op dekwaliteit van interuniversitaire samenwerking wordt vereenvoudigddoor aanpassing van het Standaard Evaluatieprotocol (SEP) en van deerkenningsprocedure voor onderzoekscholen. Sinds 2009 worden depromotieopleidingen systematisch beoordeeld in deonderzoeksvisitaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK