Overstap hoogleraar leidt tot beroering

Nieuws | de redactie
25 maart 2010 | De Universiteit Twente had de overstap van 4 procestechnologen kunnen omarmen als passend bij de voortgaande samenwerking binnen 3TU. In plaats daarvan zette ze met een woedende reactie de onderlinge verhoudingen op scherp. De Technische Universiteit Eindhoven heeft schoorvoetend haar excuses aangeboden.

Enige maanden geleden werd de Technische Universiteit Eindhovenbenaderd door prof. Hans Kuipers en drie van zijn medewerkers. Deprocestechnologen toonden belangstelling voor een transfer naarEindhoven. Gedurende het proces eisten ze wel volstrektevertrouwelijkheid. Die volstrekte vertrouwelijkheid is het collegevan bestuur van de TU/e opgebroken. Want door daaraan tegemoettekomen, voelde de UT zich overvallen toen ze ingelicht werden.

De aanbieding van Kuipers c.s. kwam de TU/e wel goed uit. DeTU/e had een paar openstaande vacatures op het gebied vanprocestechnologie. Daarbij is in 3TU verband afgesproken datprocestechnologie een zwaartepunt wordt van de TU/e. De overstapvan Kuipers c.s. zou dus als een onderdeel van de benodigdeherschikking binnen 3TU-verband gezien kunnen worden. Daar komt bijdat het initiatief bij Kuipers zelf lag. Dergelijke overstappenkomen vaker voor – denk aan Ad Lagendijk die van de UvA overstaptenaar de UT.

Op 17 maart hebben de 3 technische universiteiten in Grand HotelKarel V in Utrecht weer vrede met elkaar gesloten. De TU/e heefterkend dat de ze UT eerder had moeten inlichten. Het incident doetechter niet vermoeden dat de 3 technische universiteiten op kortetermijn echt werk gaan maken van taakverdeling en concentratie. Eendergelijke exercitie houdt namelijk in dat je ook bereid moet zijnin eigen vlees te snijden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK