Pensioenen controversieel?

Nieuws | de redactie
4 maart 2010 | Wat behandelt de Kamer nog wel? Wat niet? Pieter Omtzigt valt van zijn stoel en heeft ook nog een beetje begrp voor de oppositie. "De financiële markten gaan morgen niet dicht om de dag dat een nieuw kabinet in Nederland aantreedt weer open te gaan."

Bij de opstelling van de lijst controversiële onderwerpen kwamnatuurlijk de AOW aan de orde. De AOW werd controversieelverklaard. De redenering van de oppositie kon ik nog welgedeeltelijk begrijpen. De maatregel gaat over 10 jaar in en zewillen hem in de kabinetsformatie behandelen. Wel verbaasde de VVDmij: zij willen deze wet, maar verklaarden hemcontroversieel.

Ik denk dat hervormingen in Nederland nu van belang zijn. Wehebben een extra tekort van meer dan €35 miljard en willen deproblemen niet voor ons uitschuiven. Dat doen we toch wel eenbeetje, door de komende tijd dit onderwerp niet tebehandelen.

Bij de pensioenonderwerpen in de lijst te besluiten problemen terbehandeling in de Kamer viel ik echter van mijn stoel. In depensioenwereld zijn grote dingen gebeurd: er is meer dan €100miljard verlies geleden, oftwel bijna €10.000 per volwassendeelnemer in Nederland. De rapporten van de commissie Frijns enGoudswaard laten bijvoorbeeld zien dat er €20 miljard verlies isgeleden door slecht beleid. Verder ligt er een AFM onderzoek overonvoldoende transparantie bij verzekeraars bij wat velenwoekerpensioenen noemen.

Is het juiste beleid gevoerd? Moeten we ander toezicht hebben? Iser wel voldoende transparantie over beleggingen en kosten? Dit zijnallemaal relevante vragen voor werknemers, die pensioen opbouwen engepensioneerden, die vaak zien dat hun pensioen bevroren wordt. Datis geen links-rechts vraag, missionair-demissionair. Immers definanciële markten gaan morgen niet dicht om de dag dat een nieuwkabinet in Nederland aantreedt weer open te gaan.

Pensioenfondsen moeten nu beslissingen nemen en deelnemers willennu terecht weten hoe het zit en of het beter kan. Misschien dat deandere partijen na de hoorzitting – die gelukkig wel doorgaatop 22 maart – zien hoe belangrijk het is om te blijven werkenaan de zekerheid van ons pensioenstelsel. Ik zal me daarvoorblijven inzetten.

Dr.P.H. Omtzigt is lid van de Tweede Kamer eneconometrist. Hij houdt op ScienceGuide een vaste column bij overzijn ervaringen in deze twee eigenzinnige werelden van politiek enwetenschap, hun wederzijdse beïnvloeding en hunconfrontaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK