Ranking stimuleert toegang tot medicijnen

Nieuws | de redactie
22 maart 2010 | In juni wordt in Amsterdam de ‘Access to Medicine Index 2010’ gepresenteerd. “The Index will be the result of the evaluation and ranking of world’s largest pharmaceutical companies”. Voorzitter Wim Leereveld van de Access to Medicine Foundation beschrijft het doel van de Index: “4,8 miljard mensen hebben toegang tot medicijnen, nog 2 miljard te gaan”.

De Access to Medicine Foundation is een onhankelijke stichtingdie sinds 2008 jaarlijks de Access to Medicine Index publiceert. DeAccess to Medicine Index rangschikt internationale farmaceutischondernemingen naar de mate waarin zij zich inspannen om dewereldwijde beschikbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen tebevorderen. De onderzoeksmethode van de ranking voor 2010 isverbeterd en geactualiseerd en concentreert zich op drievariabelen:

  • Company Scope: Index 2010 aims to cover 27 companies,comprising 20 originators, of which 19 are publicly listed and oneis a privately held, and seven generics manufacturers, of which sixare publicly listed and one is privately held.
  • Geographical Scope: Index 2010 focuses on the Low and MediumHuman Development Countries based on the UN Human Development Index(UN HDI) 2008. Countries classified as ‘medium-high’ and ‘high’according to the World Bank Country Classifications, areexcluded.
  • Disease Scope: Index 2010 covers a total of 33 diseases,consisting of a combination of the WHO Neglected Tropical Diseases,the top-10 noncommunicable diseases and the top-10 communicablediseases based on Disability Adjusted Life Years (DALY).

Wim Leereveld, voorzitter van de Access to Medicine Foundation,geeft aan dat zijn organisatie ruim een jaar gewerkt heeft aan hetverbeteren van de methodologie van de Access to Medicine Index2010. Leereveld: “We hebben alle internationale stakeholders envele deskundigen om hun feedback gevraagd. Eén resultaat isbijvoorbeeld dat het aantal meetpunten verveelvoudigd is tot meerdan honderd in de nieuwe Index. Dit versterkt de objectiviteit enrobuustheid van de Index.

We zien ernaar uit om de nieuwe Index in juni in Amsterdam tepresenteren aan leiders in de farmaceutische industrie,wetenschappers, ministers, NGO’s, investeerders en media. Het themavan onze presentatie illustreert waar ons werk uiteindelijk voorbedoeld is: 4,8 miljard mensen hebben toegang tot medicijnen, nog 2miljard te gaan”.

U leest volledige de methodology review van de Index 2010 hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK