Stenden Qatar breekt arbeidsmarkt open

Nieuws | de redactie
3 maart 2010 | Hotels worden in de Golfstaten door Filippino’s gerund en iedere nationaliteit krijgt zo zijn plek op de wereldwijde arbeidsmarkt. Wayne Johnson van Stenden Qatar wil daar nog meer op in spelen, na zijn ervaringen in de Zuidafrikaanse locatie. Want Zuid-Afrika en Qatar blijken meer overeen te komen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Het zijn beide landen waar een enorme behoefte bestaat om hetopleidingsniveau van de bevolking op een hoger plan te brengen.Zuid-Afrika heeft in de jaren negentig tienduizenden getalenteerdeartsen en ingenieurs aan het buitenland verloren. En in Qatar, dattot nu toe hoog opgeleide werkers importeerde, ontstaat nu debehoefte om de steeds groter wordende groep jongeren zelf eenhogere opleiding te kunnen bieden, vertelt Johnson aanScienceGuide

Springplank

Hij groeide op in de nadagen van de apartheid, in een wijk voorkleurlingen. Als kleurling kon je in die tijd alleen een beurskrijgen als je leraar wilde worden. Wayne Johnson deed het graag enna een studie geschiedenis en psychologie gaf hij les op eenbasisschool in Kaapstad en werd er bovenmeester.

Gelukkig waren de tijden inmiddels aan het veranderen. Johnsonkreeg de kans om met een Nelson Mandelabeurs een masterinternationale betrekkingen te doen aan de Universiteit van EastAnglia, in Norwich, Engeland. In tegenstelling tot zoveel Afrikanendie na een studie in het buitenland gebruiken als een springplankvoor een carrière in het westen, ging Johnson terug om te helpenzijn land op te bouwen. Na voor een Japanse onderwijsinstelling inZuid-Afrika te hebben gewerkt, werd hij in 2006 directeur vanStenden in Port-Alfred.

De gemeenschap opbouwen

Port Alfred, een stadje aan de zuidelijke oostkust van Zuid-Afrika,is, zoals zoveel steden in Zuid-Afrika, nog altijd verdeeld in eenwijk voor blanken, een wijk voor zwarten en een wijk voorkleurlingen. Als directeur wilde Johnson niet zijn ogen sluitenvoor de gemeenschap. “Er is een gebrek aan infrastructuur. Deregering werkt daarom graag samen met NGO’s.”

Uitwisselingsstudenten uit Nederland kunnen dan ook direct aan deslag in de townships. Zo helpen studenten Entrepeneurship jongemensen met het opzetten van hun eigen zaak. Zo helpen ze onder meermet het maken van een financiële planning. Startende ondernemersaldaar, die vaak niet meer dan lagere school hebben gehad, makendaar dankbaar gebruik van.

Studenten SPH en creatieve therapie organiseren naschoolse opvangvoor de kinderen. Zo kunnen kinderen in een veilige omgeving spelenen leren en blijven drugs en gangsters buiten beeld. Stendenorganiseert deze activiteiten voor maatschappelijke ontwikkeling insamenwerking met de ministeries van werk en sociale zaken.

Arbeidsmarkt Qatar gesegregeerd

In 2008 waagde Johnson de overstap naar Qatar, naar eigen zeggenomdat hij op een grotere schaal aan de slag wilde. De problematiekbleek er niet volkomen anders dan in Zuid-Afrika. In de loop van deafgelopen decennia zijn de Qatari eraan gewend geraakt bepaaldenationaliteiten voor bepaalde werkzaamheden in te huren. Zo wordenhotels gerund door Fillipino’s en worden laag betaalde banen in hetalgemeen verricht door mensen uit Zuidoost Azië.

Een dergelijke arbeidsdeling heeft natuurlijk een enorme invloed opde beroepskeuzen die jonge mensen maken. Bij jonge Qatari bestaatde indruk dat als je het wilt maken, je aan de slag moet in de olieof financiële wereld.

Uitbreiding?

Op dit moment biedt Stenden Qatar International HospitalityManagement, Tourism Management and International Business enManagement Studies aan. Johnson zou het aanbod graag uitbreiden.”Vanuit Stenden kunnen we 23 opleidingen aanbieden.”

Zover is het nog niet. De overheid van Qatar is nog niet gewend aande aanwezigheid van private instellingen, weet Johnson. Hij heeftte maken met het vooroordeel dat goed onderwijs per definitie doorde staat gegeven zou moeten worden. Daarom probeert hij ingesprekken met de regering zoveel mogelijk aan te sluiten bij denationale doelstellingen van Qatar.

Accreditatie

De opleidingen in Qatar sluiten nauw aan bij van Stenden. “Delesstof is grotendeels hetzelfde, al kiezen we natuurlijk wellokale voorbeelden”, vertelt Johnson. Doordat de portfolio’s vanalle studenten door de centrale examencommissie in Leeuwardenworden beoordeeld, is gegarandeerd dat alle studenten van Stendenbij afstuderen hetzelfde niveau halen. Om dat te onderstrepen,wordt Stenden Qatar binnenkort door Hobéon en NVAOgeaccrediteerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK