Van de tap naar het lab

Nieuws | de redactie
18 maart 2010 | Akademie-assistenten zijn vanaf 2010 een nieuw fenomeen op universiteiten. Op initiatief van de KNAW en het ISO krijgen 150 studenten een aanstelling als onderzoeksassistent. De Akademie-assistenten waren een idee van toenmalig KNAW-president Frits van Oostrom. In juni 2007 zei hij: “Het initiatief past uitstekend in het Nederlandse systeem van hoger onderwijs: toegankelijk voor velen, met extra mogelijkheden voor speciaal getalenteerden”.

Het pleidooi van Frits van Oostrom voor de instelling vanakademie-assistenten was al eerder te lezen op ScienceGuide. Als Akademie-assistent makengetalenteerde studenten kennis met hoogwaardig wetenschappelijkonderwijs en onderzoek. Ook wordt hun interesse voorwetenschappelijk onderzoek en een wetenschappelijke loopbaangestimuleerd. Akademie-assistenten krijgen een aanstelling vangemiddeld een dag per week bij hun universiteit, waar ze meewerkenaan een onderzoeksproject.

Toenmalig minister Plasterk reageerde in 2007 gelijk enthousiastop het idee. Het ministerie van OCW steekt dan ook vier miljoeneuro in het programma Akademie-assistenten. Per Akademie-assistentis er een bedrag van maximaal 7.500 euro beschikbaar. Na eensuccesvolle pilotronde in 2009 heeft een selectiecommissie, onderleiding van Joris van Bergen (Oud-CvB Leiden) voor de periode 2010- 2012 dertien projecten geselecteerd:

  • Aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaan twaalfAkademie-assistenten een interdisciplinaire leefgemeenschap vormenen innovatief onderzoek doen naar communicatie in reële en virtuelesociale netwerken;
  • Twaalf studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen van deUniversiteit van Tilburg krijgen de kans om onder leiding vansenior onderzoekers interdisciplinair onderzoek te verrichten,hierover een artikel te schrijven en een symposium teorganiseren;
  • Tien Akademie-assistenten van de Universiteit van Amsterdamgaan technologisch en methodologisch vernieuwend onderzoekverrichten rond de databank ‘The Cultural Industry in Amsterdam’sGolden Age’. Ze doen archief- en literatuuronderzoek om data rondpersonen, kunstwerken, handel en migratie met elkaar teverbinden;
  • Ook bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud UniversiteitNijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische UniversiteitDelft, Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht wordenAkademie-assistenten aangesteld.

Een totaaloverzicht van de dertien geselecteerde projecten vindtu hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK