Voorlopig niet meer dokters

Nieuws | de redactie
29 maart 2010 | Voorlopig komt er geen opheffing van de rantsoenering van plaatsen voor artsenstudies. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg raadde minister Klink aan de numerus fixus voor geneeskunde los te laten. Hierover had de Kamer om een kabinetsstandpunt gevraagd vóór het meireces en dus nog voor de verkiezingen.

Men hoopte hiermee te bewerkstelligen dat degeneeskundeopleidingen in het komend studiejaar al meer studentenkonden aannemen. Maar de minister van VWS laat het geven van eenstandpunt over aan een volgend kabinet. Klink meldt in zijn reactiedan ook dat uitbreiding van studieplaatsen in het studiejaar2010-11 er niet in zit.

De demissionaire bewindsman wijst erop dat de RVZ de numerus fixusalleen wil afschaffen als studenten gaan meebetalen aan hunopleiding. Over de introductie van zulke “private bijdragen” pratenonder meer de 20 werkgroepen die de rijksbegroting heroverwegen endaarom wil Klink daar niet op vooruitlopen. Later deze week komende uitkomsten dar van overigens.

Uitbreiding van de geneeskundeopleiding kost VWS en OCW bovendienextra geld. In 2010 is dat er in ieder geval niet, schrijft Klink.De medische faculteiten hebben ook enige tijd nodig om hetonderwijs uit te breiden. Op zijn vroegst kan uitbreiding in 2012ingaan.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK