Vrouwen in top wetenschap

Nieuws | de redactie
8 maart 2010 | Binnen vijf jaar moeten in elk bestuur van een wetenschapsorganisatie binnen NWO-verband tenminste twee vrouwen zijn opgenomen. In de hoogste schalen moet meer evenwicht en stabiliteit in de diversiteit tussen en mannen vrouwen komen.

De gezamenlijke werkgevers in de NWO-koepel (CWI, FOM, NIOZ enNWO-werkgever) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) tekenen in demaand maart het Charter Talent naar de Top. JosEngelen, voorzitter van NWO, tekent als bestuurlijkverantwoordelijke en wil binnen vijf jaar in allebesturen van NWO in ieder geval twee vrouwen.

Een optimale diversiteit in het personeelsbestand is eenbelangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Met deze ondertekening laatNWO zien algemeen meer stabiliteit te willen realiseren in deman/vrouw diversiteit in de hoogste functieschalen. De hiervoor tenemen maatregelen zullen op maat worden gekozen naar hetperspectief van de afzonderlijke instituten en bureaus, en deafzonderlijke thematiek van wetenschappelijke enniet-wetenschappelijke functies.

Door deze ondertekening maken de vijf werkgevers publiek dat zijconcrete maatregelen willen nemen om meer vrouwen in hunorganisaties te laten instromen, ze te behouden en naar toppositieste laten doorstromen. De concrete doelstellingen en bijbehorendestappenplannen zullen in het najaar worden vastgesteld.

Argument voor de inzet om meer vrouwen in de top van hunorganisaties te krijgen, is de samenhang die de werkgevers vanNWO-koepel en de Koninklijke Bibliotheek onderkennen tussen dekwaliteit van het werk en de diversiteit van het personeel.

Voor de ondertekening van het Charter Talent naar de Top ligt denadruk op vergroting van de man/vrouw diversiteit, zoals NWO dieook beoogt met haar verschillende subsidieprogramma’s voor vrouwenin hogere wetenschappelijke functies.

De voorzitter van NWO zal het Charter op 10 maart tekenen. Dedirecties van FOM, KB, CWI, NIOZ en NWO-werkgever volgen hem in deloop van de maand. In de maanden daarna zullen de instellingen elkduidelijke en meetbare doelstellingen vaststellen, evenals eenstrategie om deze doelen te bereiken. De tijdlijn voor realisatievan de gestelde doelen is drie tot vijf jaar


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK