Wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Nieuws | de redactie
10 maart 2010 | Er is een groeiend tekort aan technisch geschoold personeel. Daarom is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd het enthousiasme voor, de nieuwsgierigheid naar én een realistisch beeld van Wetenschap en Techniek bij te brengen. Hoe dat kan, wordt besproken in een debat op 31 maart op de HAN.

Op 31 maart organiseert het Kenniscentrum Wetenschap en TechniekGelderland (KWTG), samen met de Gelderse VTB-steunpunten(Verbreding Techniek Basisonderwijs) en het Kenniscentrum BètaTechniek (KCBT), de bijeenkomst ‘Kijk verder…!’, die draait omWetenschap en Techniek (W&T) in het basisonderwijs. Eenboeiende lezing door Bas Haring en een inspirerend debat zijn deingrediënten voor deze avond.

Genodigden zijn bestuurders uit het onderwijs, experts op hetgebied van W&T, schooldirecteuren, onderzoekers, leraren,studenten en directeuren uit het bedrijfsleven. Zij gaan aan dehand van een aantal stellingen met elkaar in debat over het belangen de toekomst van W&T in het basisonderwijs.

Deze avond maakt onderdeel uit van een breder programma. In demiddag kunnen basisschoolleraren ‘verder kijken’ door zich te latenonderdompelen in de wereld van W&T en mee te doen aan eenontwerpwedstrijd. De leraren worden hierbij uitgedaagd om hetbeste, leukste of meest inspirerende idee voor W&T in hetbasisonderwijs vorm te geven.

De resultaten worden beoordeeld door een jury, bestaande uitpedagogisch-didactische deskundigen én het meest kritische publiekdat er is: kinderen! ’s Avonds wordt, voorafgaand aan het debat, dewinnaar van de hoofdprijs gekozen (€ 2500 en ondersteuning bij deimplementatie van het eigen idee op school).

Het middag- en avondprogramma vinden plaats op de Arnhemsecampus van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Meer informatie eneen aanmeldingsformulier vindt u op www.kwtg.nl/kijkverder.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK