Windesheim Flevoland in september open

Nieuws | de redactie
8 maart 2010 | Komend studiejaar gaat hogeschool Windesheim in Almere met vier opleidingen van start die zij overneemt van de Hogeschool van Amsterdam. In Lelystad biedt men een opleiding SPH in deeltijd en duaal aan. Met de OU wordt ook academisch onderwijs in Almere ontwikkeld.

Windesheim Flevoland zal per september 2011 het onderwijsaanbodin Almere uitbreiden met 12 voltijdopleidingen en in Lelystad met 4duale en deeltijdopleidingen. In 2015 biedt de instelling studentende keuze uit 37 opleidingen in voltijd, deeltijd en duaal. Dit moetresulteren in circa 6.000 studenten in 2026.

Zowel de gemeenten Almere en Lelystad als de provincie Flevoland,partners in het initiatief van Windesheim Flevoland, zijn zeercontent met deze stap. “Hoger onderwijs hebben we in deze stadhard nodig, zeker als we doorgroeien naar 365.000 inwoners”, zo zeide Almeerse wethouder Martine Visser eerder op ScienceGuide.

Met de OU is inmiddels ook samenwerking gesloten om een academischkenniscentrum te openen. In dit centrumkan men studievoorlichting- en begeleiding krijgen, tentamensafleggen, academische activiteiten ontplooien en andere studentenontmoeten.

De Open Universiteit wil in de nieuwe bibliotheek vanAlmere starten met een informatie- en adviespunt waar(potentiële) studenten terecht kunnen voor studieadvies en-informatie over de OU. Tevens zullen hier diverseacademische activiteiten voor (potentiële) studenten georganiseerdworden, zoals workshops en het wetenschapscafé.

Met de komst van Windesheim Flevoland krijgen jongeren dekans hun HBO-opleiding in Flevoland te volgen. De verwachting isdat er daardoor meer hoger opgeleiden beschikbaar blijven voor deFlevolandse arbeidsmarkt, waardoor Flevoland zich kan ontwikkelentot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het nationaal eninternationaal bedrijfsleven.

Het opleidingsaanbod sluit aan bij de wensen van studenten en pastbij de vraag van het regionale bedrijfsleven, zoals opleidingen ophet gebied van economie, onderwijs, zorg en welzijn, ict, techniek,ruimte en vrije tijd. Naast hoger beroepsonderwijs wil WindesheimFlevoland zich richten op onderzoek en maatwerktrajecten voororganisaties.

Windesheim Flevoland wordt naar verwachting gehuisvest in hetstadscentrum van Almere. In Lelystad breidt Windesheim zijnvestiging verder uit in het Ondernemingen Centrum Flevoland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK