WO-mannen studeren het langst

Nieuws | de redactie
29 maart 2010 | De bachelor in het hbo kost een jaar meer studie dan die in het wo. Hbo-studenten overschrijden die studieduur echter in veel mindere mate dan wo-studenten. Vooral de mannen in het wo zijn inmiddels notoire langstudeerders. Technici in het wo studeren opvallend veel langer an hun hbo-collega's.

In 2007/’08 behaalden 50 duizend voltijdstudenten eenbachelordiploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Voor dezeopleiding staat een duur van 4 jaar. Gemiddeld deden hbo’ers er 4maanden langer over om het diploma te halen, zo blijkt uit nieuwecijfers van het CBS.

Via het wetenschappelijk onderwijs (wo) behaalden 19 duizendvoltijdstudenten met vooropleiding vwo een bachelordiploma in2007/’08.  Zij overschreden dit gemiddeld met ruim 1,5 jaar.Veel meer dus dan de hbo’ers. De mannelijke wo-bachelors deden hetlangst over het behalen van het diploma, namelijk 5 jaar en 1maand.

De wo-bachelors hadden uiteindelijk gemiddeld 3 maanden langernodig voor de bachelor dan de hbo-gediplomeerden. De vooropleidingvan beide groepen studenten verschilt en naast zo’n verschil kanhet ook zijn dat hbo’ers er iets korter over doen doordat zij overhet algemeen meer gestructureerd onderwijs krijgen aangeboden en inverhouding vaker nog thuiswonen dan wo-studenten.

De gemiddelde studieduur in de bachelorfase verschilt perstudierichting. Het grootste verschil tussen het hbo en wo zit bijopleidingen op het gebied van techniek, industrie en bouwkunde. Inhet wo waren dit de richtingen waarin de bachelors het langst overhun diploma deden, 5 jaar en 4 maanden. Daarentegen was dit in hethbo juist een van de studierichtingen waar studenten het snelstafstudeerden, 4 jaar en 2 maanden.

In het hbo ontstond de meeste vertraging bij taalwetenschappen,geschiedenis en kunst, en bij sociale wetenschappen enbedrijfskunde. De minste vertraging in het wo vond plaats bijopleidingen op het gebied van onderwijs en gezondheid enwelzijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK