‘Actieve student’ van PVV-lijst

Nieuws | de redactie
27 april 2010 | De PVV-lijst is weer een kandidaat armer. De oud-economiestudent Arjan Brogt (UvA) was een jaar ‘spoorloos’ toen hij als meedenker in de CSR zat, nu is hij zonder opgave van reden als Kamerkandidaat verdwenen.

De site van de PVV laat slechts zien dat Brogt van de lijst is gehaald,de derde kandidaat die voorzitter en enig lid Wildersgeselecterd had, die voortijdig de Kamerlijst heeftverlaten.

Brogten als werkwoord

Eerder berichtte ScienceGuide al over de term ‘brogten’. In Amsterdamse studentenkring washet een begrip. Het betekent je zakken vullen zonder dat eriets tegenover staat.

Op de UvA zat economiestudent Arjan Brogt in twee meedenkorganen,gekozen als ‘volksvertegenwoordiger’  van de studenten. Derechter dwong hem 1500 euro bestuursbeurs terug te storten, omdathij niets deed. De Tweede Kamer lijkt nu een nieuwe editie vanhet ‘brogten’ bespaard te blijven.

Files bestrijden

“Het klaplopen van Brogt aan de UvA kwam de toenmalige CSR onderleiding van Sabrina Erné zo de neus uit dat Brogt de raad uit werdgegooid,” zo meldde Folia. Het CvB van de universiteit moestdeze stap echter corrigeren, want Brogt was democratisch gekozen enkon niet zomaar uit de raad worden gezet.

Wel werd zijn bestuursbeurs stopgezet en moest hij het bedrag dathij reeds had ontvangen terugbetalen. Brogt weigerde dat. Een gangnaar de rechter was het gevolg en deze besloot dat hij 1500euro behoorde terug te storten die hij voor niets doen hadontvangen. 

Inmiddels is de niet zo ondernemende econoom ondernemer, of althansvolgens zijn LinkedIN profiel eigenaar van Brogt Holding /Trans Nafta / Pelres Investments. Zijn onderwerp alsaspirant-volksvertegenwoordiger voor de PVV was hetfilevraagstuk en de oplossing van dit hardnekkige probleem.Lang stil zitten en hoe daar iets aan te doen dus. Het zaler nu toch niet van komen, dat deze ervaringsdeskundigeterzake zijn parlementair licht laat schijnen over ditvraagstuk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK