Amsterdam doet mee aan Academische Pabo

Nieuws | de redactie
8 april 2010 | Ook Amsterdam krijgt een academische Pabo. Deze is niet alleen gericht op lesgeven in theorie en praktijk, maar ook op het doen van onderzoek.

Niet alleen goed lesgeven

De Universitaire Pabo van Amsterdam geeft scholen handvatten omde kwaliteit van onderwijs en onderwijzen te vergroten. Met hunsamenwerking in de Universitaire Pabo willen de Amsterdamsebasisscholen, HvA en UvA het belang benadrukken van academischgeschoolde leerkrachten in het basisonderwijs. Leerkrachten dieniet alleen goed lesgeven, maar ook onderzoek doen naar leren enleerresultaat, daarover in gesprek gaan met collega’s,leerlingenzorg ontwikkelen en zo het onderwijs kunnenverbeteren.

Doordat de nieuwe leraren breder zijn opgeleid, zijn zij bovendienbeter toegerust voor specifiek Amsterdamse situaties. Ook CarolienGehrels, wethouder Onderwijs van de gemeente Amsterdam,onderschrijft het belang van universitair geschoolde leraren.

‘De gemeente zet fors in op kwaliteitsverbetering in hetAmsterdamse basisonderwijs. Academisch geschoolde leerkrachten zijnvoor de toekomst van onze scholen van groot belang. Goed onderwijsbegint immers met goed opgeleide leraren. Bijzonder is denadrukkelijke verbinding van de opleiding met het Amsterdamsebasisonderwijs. Hier hechten we als gemeente grote waardeaan.’

Focus op grootstedelijke context 

De nieuwe Pabo wil een brede en veelzijdigeopleiding zijn. De studenten krijgen colleges op het gebied vanonderwijskunde, psychologie, taal en rekenen, geschiedenis,filosofie en statistiek. Ze maken kennis met ‘normale’ en’belemmerende’ opvoedingssituaties in de samenleving en lerenbijvoorbeeld meer over verschillende leer- en gedragsstoornissenbij kinderen.

De studenten leren onderzoek te doen en les te geven in theorie enpraktijk, doordat zij naast het volgen van colleges en werkgroepenstage lopen op Amsterdamse scholen en daar onderzoeksopdrachtenuitvoeren. Hierbij staat de grootstedelijke context van hetonderwijs, zoals in Amsterdam, centraal: rijkdom aan culturen,(mogelijke) taalachterstand bij jonge kinderen, differentiëren engrootstedelijke problematiek.

De studenten lopen al vanaf het eerste jaar stage bij Amsterdamsebasisscholen. Hierbij is de begeleiding afgestemd op de opleiding.Universitair geschoolde opleiders, die in dienst zijn van debasisscholen, leren de studenten hoe resultaten uit onderzoekgebruikt kunnen worden in klas en school. Onderzoekers van de UvAen de HvA begeleiden de studenten en basisscholen bij het uitvoerenvan onderzoek en doorvoeren van verbeteringen in hetbasisonderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK