Beter zoeken in geesteswetenschap

Nieuws | de redactie
21 april 2010 | De Virtual Knowledge Studio (VKS) van de KNAW heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het doorzoeken en het in hun context beoordelen van tijdschriften in de geesteswetenschappen.

De (Engelstalige) websitevks2.virtualknowledgestudio.nl/ahci/vks2.virtualknowledgestudio.nl/ahci ontsluit meer dan duizendtijdschriften. De site maakt gebruik van gegevens van de Arts andHumanities Citation Index van ISI Thompson Reuters.

Onderzoekers én journalisten kunnen de websitegebruiken als een hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in detijdschriften waarmee zij werken. Voor ieder tijdschrift zijn tweeplaatjes opgenomen. Deze plaatjes laten zien hoe het tijdschriftzich verhoudt tot andere tijdschriften. Een plaatje toont eennetwerk van tijdschriften met gelijkwaardige referentielijsten enmaakt zo helder welke kennis er rond een bepaald tijdschrift isgeconcentreerd. Het tweede plaatje toont een bepaald tijdschrift ineen netwerk van tijdschriften op hetzelfde onderzoeksgebiedwaarnaar op vergelijkbare wijze wordt verwezen. Zo wordt de impactvan het betreffende tijdschrift zichtbaar.

 De website http://vks2.virtualknowledgestudio.nl/ahciontsluit meer dan duizend tijdschriften. De site maakt gebruik vangegevens van de Arts and Humanities Citation Index van ISI ThompsonReuters.

Onderzoekers én journalisten kunnen de website gebruiken als eenhulpmiddel om snel inzicht te krijgen in de tijdschriften waarmeezij werken. Voor ieder tijdschrift zijn twee plaatjes opgenomen.Deze plaatjes laten zien hoe het tijdschrift zich verhoudt totandere tijdschriften.

Eén plaatje toont een netwerk van tijdschriften metgelijkwaardige referentielijsten en maakt zo helder welke kennis errond een bepaald tijdschrift is geconcentreerd. Het tweede plaatjetoont een bepaald tijdschrift in een netwerk van tijdschriften ophetzelfde onderzoeksgebied waarnaar op vergelijkbare wijze wordtverwezen. Zo wordt de impact van het betreffende tijdschriftzichtbaar.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK