CDA verdeeld over SF

Nieuws | de redactie
19 april 2010 | Oud-minister en HO-adviseur Cees Veerman heeft geen hoge pet op van het verkiezingsprogramma van zijn eigen partij. De bescherming van de studiefinanciering door het CDA spreekt hem maar matig aan. “Laat studenten zelf maar meer opbrengen voor hun studie.”

In het VSNU Café -lees hier het complete verslag van de discussiealdaar- werd Veerman gevraagd of hij na zijn advies over het HO-stelsel ook nog de perikelenrond de SF zou willen helpen oplossen. De opvattingen die hij toenverkondigde, deden velen verbaasd opkijken, want de CDA-prominentviel feitelijk de lijn van zijn partij af.

Boerenslim

Veerman vindt Sf geen thema waar men lang over moet delibereren.Je moet “een beetje boerenslim” daar naar kijken, stelde deoud-WUR-chef. Studenten gaan dankzij hun studie beduidend beterverdienen naar mate hun niveau en studiesucces merkbaar toenemen,zo stelde hij. “Als ik mijn tentamens niet haalde, zei mijn vader’dan kom je toch gewoon helpen hier op de boerderij? Er is genoegte doen hier!’ Dus als ik dat niet wilde, moest ik maar zorgen datik het haalde en vlot afstudeerde. En het is nu niet veel anders,volgens mij.”

Veerman bepleitte daarom een SF-systeem waarin de student in elkgeval hogere eigen bijdragen moet opbrengen. Tevens zag hij wel watin een opzet waarin de later goed verdienende studenten flink terugzouden moeten betalen voor de investering in hun talenten door degemeenschap.

Balkenende: ‘Niet tornen’

Dit staat haaks op de tekst van het CDA-programma en detoelichting van lijsttrekker Balkenende daarop tegenover ScienceGuide: “”Ik heb de geluiden vanuitde studenten en ouders goed gehoord. Zij stellen nadrukkelijk:’niet tornen aan de basisbeurs’. Men wil daar geen onzekerheden bijde vraag naar wat ze willen studeren, ze willen daarbij nietafgeschrikt te worden. Ik vind dat signaal belangrijk voorstudiekeuze en toegankelijkheid van de studies.

Tegenover die zekerheid staat wel dat we bij de poort van destudies er echt meer aan moeten doen om uitval tegen te gaan. Datkun je ook van de student vragen, vind ik. Als deze betervoorbereid tot keuzes komt, heeft dat vele pluspunten. Destudie-uitval gaat omlaag, meer studiesucces verhoogt de impact vande investeringen die wij in kennis doen, dus ook van het geld voorde studiefinanciering. Hier moeten we echt veel aan willen doen.Afschaffing van de basisbeurs helpt daar niet bij.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk concludeerde in het VSNU Café snedig:”Fijn dat u zo’n mooi rapport over het HO heeft geschreven. Maar ikben ook blij dat u verder niet over de studiefinanciering heeftgeadviseerd!” Van Dijks eigen partij en de CU zijn de enige tweepartijen, die net als het CDA de huidige SF-rechten van studentenwillen handhaven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK