Educatieve minor komt er

Nieuws | de redactie
27 april 2010 | De Eerste Kamer stemt ermee in dat studenten binnen hun universitaire vakbachelor een educatieve minor kunnen volgen. Ze kunnen dan al aan de slag voor de klas voor ze hun master hebben gehaald. "Het leraarschap moet een vak worden als alle andere, maar wel één met een 'twinkeltje'," zegt initiatiefnemer Marja Van Bijsterveldt (OCW).

Als de studenten de educatieve minor succesvol tot een eindehebben gebracht, krijgen ze de bevoegdheid om les te geven opvmbo-t en de eerste drie jaren van havo en vwo. Ze kunnen dan alaan de slag nog voordat ze hun master hebben gehaald.

Bijsterveldt zei enige tijd geleden al tegen ScienceGuide dat zij ervan overtuigd wasdat haar wetsvoorstel spoedig aangenomen zou worden. “Hier zal geldvoor beschikbaar komen. Dit initiatief geniet breed draagvlak in deKamer, dus de nodige regelgeving komt er wel.”

“We zijn ervan overtuigd dat we op deze wijze nieuw goud aanboren.Qua belangstelling is de minor nu al een succes. Hij brengt hetnodige élan terug in het vak. Het leraarschap moet een vak wordenals alle andere, maar wel één met een ’twinkeltje’.”

Met de educatieve minor wil Van Bijsterveldt meer academici voor deklas krijgen en tegelijkertijd het lerarentekort aanpakken. Tienuniversiteiten zijn afgelopen jaar, vooruitlopend op dewetswijziging, al begonnen met de educatieve minor. De eerstestudenten hebben hun getuigschrift al op zak en kunnen daarmeeaan de slag.

Komend studiejaar gaat de educatieve minor verder doorgroeien.In aanvulling op de eerste tien universiteiten zullen deze minorenook aangeboden gaan worden aan de Erasmus Universiteit Rotterdamen de Universiteit Maastricht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK