Eigen student eerst?

Nieuws | de redactie
27 april 2010 | Mag een universiteit onderscheid maken tussen 'eigen' studenten die een tweede bachelor willen doen en hen die van buiten komen? Tilburg, Leiden, Nijmegen en Maastricht bijvoorbeeld vinden van wel. De SP vraagt het kabinet : "Zo ja, hoe legitimeert u deze ongelijke behandeling?"

Het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk(SP) heeft de casus van de UvT benut om staatssecretaris VanBijsterveldt (OCW) een uitspraak ten principale voor te leggenen te ontlokken: “Deelt u de mening dat de Universiteit van Tilburg(UvT) aan ongelijke behandeling doet, aangezien men voor de eigenstudenten het wettelijk collegegeld rekent voor een tweede studie,terwijl men voor studenten die niet aan de UvT hebben gestudeerd,het veel hogere instellingstarief rekent?” 

Waar het om gaat is de kwestie of “het toegestaan [is] om aanstudenten die niet aan de eigen instelling hebben gestudeerd, eenhoger collegegeld te vragen dan aan studenten die wel aan de UvThebben gestudeerd.” Een interessante vraag ten principale diezowel de autonomie als de gelijkberechtiging in het kader van debekostiging van het hoger onderwijs raakt.

Uiteraard gebruikt Van Dijk zijn vragen in verkiezingstijd ooknog even om het instellingscollegegeld voor een tweede studie perdefinitie als een aanslag op de toegankelijkheid te afficheren:”Deelt u de mening dat collegegelden van circa 10.000 euro tenkoste gaan van de toegankelijkheid? Hoe rijmt u deze verminderdetoegankelijkheid met uw doelstelling om meer hoger opgeleiden tekrijgen?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK