Facebook onder de loep

Nieuws | de redactie
27 april 2010 | Jesse Weltevreden gaat als lector Online Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam onderzoek doen naar business-to-consumer e-commerce. Hij zal zich daarbij richten op de evolutie van online business, adverteren en social media.

Weltevreden heeft vele publicaties op zijn naam staan over degevolgen van webwinkelen voor consumentengedrag, de detailhandel enwinkellocaties. Zo schreef hij bijvoorbeeld het boek ‘Winkelen inhet Internettijdperk’ dat in 2007 verscheen.

In 2006 promoveerde hij aan de UU op een onderzoek naar de gevolgenvan b2c e-commerce voor de detailhandel in Nederlandsebinnensteden. Van januari 2006 tot en met juli 2007 was hijwerkzaam bij het Ruimtelijk Planbureau, waar hij vooral onderzoekdeed naar webwinkelen, de detailhandel en dewerkgelegenheidseffecten van bedrijfsmigratie.

Lectoraat en social media

Weltevredens nieuwe lectoraat Online Ondernemen zaltoegepast onderzoek verrichten dat aansluit op kennisvragen vanuitde maatschappij en het bedrijfsleven op het gebied van onlineondernemen. Samen met docenten, studenten en kennisinstellingen zalde lector onder andere onderzoek gaan doen naar de evolutie vanonline business modellen, online adverteren en social media.

Sinds augustus 2007 is Weltevreden hoofd van de afdeling Onderzoekbij BOVAG, de branchevereniging voor ondernemers die zich metmobiliteit bezighouden. Deze functie zal hij combineren met zijnlectorschap aan de Hogeschool van Amsterdam.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK