Lector Hogeschool Rotterdam genomineerd voor Kennisproduct 2010

Nieuws | de redactie
13 april 2010 | Het Platform Praktijkgericht Onderzoek heeft de richtlijn ‘Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie’ van Lector Jacomine de Lange genomineerd voor het Kennisproduct 2010. “De richtlijn is een zeer mooi voorbeeld van praktijkgericht onderzoek, waarin praktijk, wetenschap en onderwijs samenkomen.”

Het komt geregeld voor dat mensen met dementie bij het eten hunlepel wegslaan, eten en drinken uitspugen of hun hoofdwegdraaien. Dit afweergedrag levert in de dagelijkseverpleeghuispraktijk voor verzorgenden veel problemen op. Een extramoeilijkheid is dat de dementerende zelf meestal niet meer kanaangeven waarom hij of zij zo reageert. Uit onderzoek blijkt datverzorgenden dit afweergedrag verschillend interpreteren endaardoor ook verschillend handelen.

De nieuwe richtlijn kan hen helpen om, in overleg met debewoner, de familie en andere disciplines, op adequate ensystematische wijze met het afweergedrag om te gaan. De kern van derichtlijn ‘Afweergedrag’ wordt gevormd door een vijfstappenplan aan de hand waarvan deverzorgenden, in overleg met anderen, proberen te achterhalen watde oorzaak van het afweergedrag is en welke interventie(s) kunnenworden toegepast.

Dr. Jacomine de Lange is Lector bij het Lectoraat Transities inZorg van de Hogeschool Rotterdam. De indieners van de nominatieschrijven dat de richtlijn ‘Omgaan met afweergedrag bij eten endrinken van bewoners met dementie’ (2009) “een zeer mooi voorbeeldis van praktijkgericht onderzoek, waarin praktijk, wetenschap enonderwijs samenkomen, en daarom willen wij deze richtlijn graagnomineren als ‘Kennisproduct van het jaar’.”

U vindt de genomineerde richtlijn hier en de volledige motivatie voor denominatie hier. De prijs wordt uitgereikt op hetjaarcongres van de HBO-raad, 22 april a.s. in de Rijtuigenloods,Amersfoort.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK