Lector voor excellent onderwijs

Nieuws | de redactie
14 april 2010 | Marca Wolfensberger wordt lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit lectoraat vormt de eerste formele groep onderzoekers in Nederland die excellent onderwijs met onderzoek wil larderen en ondersteunen.

Het onderwijsaanbod moet gedifferentieerder, stelt deCommissie-Veerman in haar rapport. Het zal MarcaWolfensberger wat bekend klinken, zij houdt zich hier al tijden meebezig. Zo was ze lid van de Sirius beoordelingscommissie voor debachelorfase – waar de Hanzehogeschool aanvankelijk als enige hbo-instelling goed scoorde -, werkte zeals honoursadviseur voor faculteiten van de UvA en geeft zeinternationaal lezingen over talentontwikkeling en excellentie inhet onderwijs.

Volgens de Groningse hogeschool is het doel van het nieuwelectoraat dat Wolfensberger zal aansturen, het ontwikkelen van hetkennisdomein Excellentie in het Hoger Onderwijs met de volgendeonderzoeksvraag: Herkennen, erkennen en stimuleren vanprofessionele excellentie: hoe doe je dat? Hiermee hoopt hetlectoraat te kunnen bijdragen aan de kennisopbouw voor eeneffectieve vormgeving van excellentieprogramma’s, het realiserenvan een cultuur van excellentie en een ambitieuzestudiecultuur.

Wolfensberger blijft naast lector Excellentie in Hoger Onderwijsen Samenleving ook verbonden aan de Faculteit Geowetenschappen vande Universiteit Utrecht. Daar was zij betrokken bij de ontwikkelingvan één van de eerste honoursprogramma’s van Europa.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK