Lintje voor HAN-lector

Nieuws | de redactie
7 april 2010 | Kees van de Hondel, sinds augustus 2006 lector Industriële Microbiologie aan de HAN en tevens hoogleraar aan de universiteit van Leiden, is bij zijn officiële afscheid geridderd.

Van den Hondel ontving deze onderscheiding uit handen van deburgemeester van Noordwijkerhout tijdens het European Conference onFungal Genetics. Deze conferentie was door Van den hondel zelfgeorganiseerd in samenwerking met het HAN BioCentre en deUniversiteit van Leiden. Van den Hondel kreeg de onderscheidingvoor zijn verdiensten in het onderzoek naar schimmels.Biotech-bedrijven als DSM gebruiken schimmels voor de productie vanenzymen en andere hoogwaardige producten. Het is met name in ditveld dat Kees van den Hondel internationaal aan de top stond.

De wereldwijde schade door schimmels toegebracht aan devoedselvoorziening bedraagt elk jaar meer dan 100 miljard dollar.Daarbij zijn de middelen om schimmels efficiënt en zonder gevaarvoor de volksgezondheid te bestrijden zeer beperkt. Ook dit terreinbehoort tot het aandachtsveld van Kees van den Hondel. MetHitexacoat B.V., een biotechnologiebedrijfje dat hij daartoe heeftopgericht, onderzoekt hij nieuwe bestrijdingsmogelijkheden. Hijricht zich daarbij op natuurlijke stoffen die eenvoudig en goedkoopzijn te winnen, zodat ze ook toegankelijk zullen zijn voor deeconomisch zwakkere landen in de derde wereld.

Ondanks zijn pensionering zal van de Hondel gewoon actiefblijven als CEO van Hitexacoat en zal hij ook onderwijs blijvengeven aan zowel de universiteit van Leiden als de Hogeschool vanArnhem en Nijmegen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK