Merkel als wetenschapper bekroond

Nieuws | de redactie
6 april 2010 | De eerbiedwaardige Royal Society, de Britse KNAW, heeft voor haar 350e verjaardag een vrouw onderscheiden. Angela Merkel kreeg de 'King Charles II' penning voor haar inzet als beta-onderzoeker die Kanzlerin werd. Geen buitenlandse politica kreeg ooit zo'n ereteken. De bijna Britse humor in Merkels dankrede verraste.

Minstens tien keer uitleggen

“Das Schöne an der Wissenschaft ist: Kaum hat man eine Antwortdarauf gefunden, was die Welt zusammenhält, tauchen auch schonwieder neue Fragen auf. Wenn ich das sagen darf: Als ich von meinemLeben als Physikerin und Wissenschaftlerin in das politische Lebenübergewechselt bin, war es vielleicht die größte Veränderung, dasses in der Wissenschaft gar nichts zählt, wenn man zweimal dasselbesagt, dass es aber in der Politik unbedingt erforderlich ist, dassman mindestens zehnmal dasselbe sagt, bis es eine relevante Mengeder Bevölkerung auch wirklich aufgenommen hat.”

Het waren passages als deze die de Britten hartelijk deden lachenom de eerder wat ‘spröde’ Merkel. Daarbij was de verjaardagvan de Royal Society toch al een bijzonder gebeuren. Want zo oudals deze academie uit 1660 zijn niet veel onafhankelijkekennisinstanties in de wereld. Dat een Duitse geeerd werd,was 350 jaar later niet eens zo merkwaardig: eerste secretarisen oprichter van het -nog steeds verschijnende- blad van de Societywas de ambassadeur van Hanzestad Bremen, Henry Oldenburg.

Na Kalam nu Merkel

Merkel kreeg als eerste vrouw en derde ‘politicus in functie’ deKing Charles II medaille. Haar voorganger in 2007 waspresident Abdul Kalam van India, de wetenschapper,ruimtevaart-ontwerper, dichter en staatsman. Diens uitvoerigevraaggesprek met ScienceGuide uit datzelfde jaar, ‘ANation without Vision Will Die’, leest u hier.

Lord Rees, President of the Royal Society, zei in de laudatioover de reden van de Britse hulde voor Merkel: “As a professionalscientist herself, Chancellor Merkel has an added insight into thebenefits that science and science based decision making have forthe economy and the lives of people. In tough economic timesshe has chosen to boost funding for education and research inGermany by €12 billion by 2013. We are delighted to be able tohonour her at a time when international cooperation is becomingever more important in science and in tackling the major scientificissues that are facing the global population.”

Immer wieder Spaß

Zelf hield Merkel een bijna vurige, visionaire rede waarin zij haar lange termijnstrategie voor een Duitsland en Europa als ‘lernendeGesellschaft’ en kenniseconomie schetste. Daarbij gaf zij haarvoormalige collega’s en vakgenoten nog een goede raad mee voor hetwinnen van hun medeburgers en jongeren voor de beta-wetenschappen:”Aufgabe für die Wissenschaftler selbst, nämlich sich dem Rest derGesellschaft mit einer Sprache zu öffnen, die auch der Rest derGesellschaft mit einer mittleren Schulbildung verstehenkann.”

“Die Expertise, das Fachwissen, die Fachausdrücke sind zwarwunderbar, aber die großen Wissenschaftler ihrer Zeit konnten ihreschwierigen Forschungsaufgaben auch immer in einfachen Worten sodarlegen, dass sie die Nachbardisziplinen und vielleicht auchnaturwissenschaftlich nicht gebildete Menschen verstehen konnten.Deshalb ist mein Plädoyer in Deutschland immer wieder, sich derGesellschaft zu öffnen.”

In haar dankwoord gaf Merkel nogmaals een fijnstaaltje zelfspot. De medaille deed haar namelijk ook weleen beetje pijn: “Eine schmerzliche Erinnerung daran, was ich ausder Zeit als aktiv arbeitende Naturwissenschaftlerin allesvergessen habe. Aber es ist auf der anderen Seite eine großeHerausforderung für mich, das Wissen über die generellenZusammenhänge von wissenschaftlicher Arbeit, das in meinem Kopfverblieben ist, in politische Handlungen umzumünzen. Das macht mirimmer wieder Spaß.”

Charles II en de vrouwen

Dat het een vrouw was die deze penning kreeg, precies 350 jaarna de troonsbestijging van Charles II, heeft wel enigehistorische rechtvaardigheid. Het had deze koning ongetwijfelddeugd gedaan. Hij geldt immers nog steeds als een van de meestpopulaire Britse monarchen aller tijden, vanwege zijnopgeruimde aard en zijn kunstminnnende en ‘common touch’ karakter.Maar bovenal vanwege de onverwoestbare charme waarmee hij velevrouwen veroverde. Door tijdgenoten werden 13verschillende maitresses des konings geteld en hij erkende 13 zonenen dochters ‘out of wedlock’. 

De liefde van zijn leven was een zeer volkse actrice wierscherpe tong zijn hof vaak deed sidderen, Nell Gwyn. Hun zoonverhief hij in de adelstand als hertog van St. Albans,nadat zij het kind in zijn aanwezigheid ‘you littlebastard’ had genoemd. Op zijn sterfbed smeekteCharles zijn broer James “not to let poor Nellie starve.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK