Nieuwe prijzen voor jong talent

Nieuws | de redactie
15 april 2010 | "Het belonen van jong wetenschappelijk talent sluit volledig aan op onze visie en doelstellingen. We willen de grote waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving benadrukken en meer bekendheid geven," zegt Charlene de Carvalho-Heineken. Met de KNAW gaat zij zulk talent extra stimuleren.

De voorzitster van de Stichting Alfred Heineken Fondsen,komt daarom met de ‘Heineken Young Scientists Awards’, als “eenbelangrijke aanvulling op de Heineken Prijzen, die internationaalinmiddels behoren tot de meest prestigieuzewetenschapsprijzen.”

Voor deze Awards komen onderzoekers in aanmerking die werkzaamzijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie en niet langer danvijf jaar geleden zijn gepromoveerd. De winnaars zijn werkzaamin hetzelfde wetenschappelijke veld als de laureaten van de Dr.H.P. Heinekenprijs en de Dr. A.H. Heinekenprijzen.

Voor de Awards van 2010 zijn de volgende vakgebiedenvastgesteld:
– Heineken Young Scientists Award voor de Biochemie enBiofysica:
moleculaire celbiologie
– Heineken Young Scientists Award voor de Geneeskunde:
immunologie
– Heineken Young Scientists Award voor de HistorischeWetenschap:
geschiedenis van de Late Oudheid t/m de Middeleeuwen, 300-1500AC
– Heineken Young Scientists Award voor deMilieuwetenschappen:
ecologie
– Heineken Young Scientists Award voor de Cognitiewetenschap:
sociaal cognitieve processen; in het bijzonder taal entaalverwerving

KNAW-president Robbert Dijkgraaf vindt dat jong talentniet genoeg aandacht kan krijgen. “De wetenschap richt zich altijdop de toekomst. Zij wordt gedragen door jonge onderzoekers dieenthousiast in het diepe springen en soms de grootste ontdekkingendoen. Met de Heineken Young Scientists Awards willen we het talentvan de volgende generatie een extra stimulans geven om tot bloei tekomen. Deze jonge prijswinnaars zijn in onze ogen ook de idealeambassadeurs om de bekroonde onderzoeksgebieden dichter bij hetgrote publiek te brengen.”

De KNAW kent de Heineken Young Scientists Awards tweejaarlijks toeaan vijf wetenschappers die elk 10.000 euro ontvangen en eenspeciaal ontworpen kunstwerk. De uitreiking van de Heineken YoungScientists Awards en de Heineken Prijzen vindt plaats op donderdag23 september in de Beurs van Berlage.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK