Nieuwsbrief 30 maart

Nieuws | de redactie
7 april 2010 | Met onder andere sombere grijstinten in de KIA-foto, onderwijs als machtigste wapen om de wereld te veranderen, hbo'ers doen het beter en geen druppel bewijs voor het nut van waterflesjes.

 

 

Nieuwsbrief ScienceGuide – maart 2010, nummer12

Op weg naar 9 juni

  • ‘Denemarken haalt Nederland in bij topkwaliteit onderzoek.”Kwaliteit en beschikbaarheid van het onderwijspersoneelzorgelijk.’ De KIA-fotovertoont veel sombere grijstinten. Rinnooy Kan en Dijkgraafreageren niet blij.

  • “Hoe komen we als land samen door deze moeilijke periode heen?Dáár wil ik het over hebben.”Jan Peter Balkenende wil fors doorzetten met kennis- eninnovatiebeleid. Op ScienceGuide vertelt hij hoe we ‘detop 5’ kunnen halen en hoe meer variëteit in het HO met behoud vande SF samen moet gaan.

  • “Onderwijs is het machtigste wapen om de wereld te veranderen”,aldus ECHO award-winnaarMohamed Chohabi, de zelf benoemde ‘Marokkaanse Balkenende’.’Samenbrengen en verbinden’ is zijn motto. Obama’s ambassadeurFay Hartog Levin valt hem bij. “Diversiteit in het HO is meer danverschillende mensen bij elkaar plaatsen”, vertelt zij bijINHolland.

  • Hbo’ers doen het beter. Hogeschoolstudenten overschrijden hunstudieduur veel minder dan wo’ers. Vooral de mannen in het wo zijninmiddels notoirelangstudeerders.

 

Onderwijs en Onderzoeksnieuws

  • De Europese leiders laten het hoger onderwijs in dekoustaan. Krachtige targets voor hogere deelname, doorstroom enstudiesucces worden geschrapt in de EU2020-strategie. “Het momentvan de waarheid”, waarschuwt Ann Mettlervan de Lisbon Council vanuit Brussel.

  • Veel lectoren mopperen dat hbo-docenten en -studentenonvoldoende onderzoeksvaardigheden hebben. Stenden-lector SocialWork and Arts Therapies Marinus Spreen jammert niet mee, maar vindt eriets op.

  • “Next level up”. Prof. Rosa Braidotti (UU) ziet spelregels voorvrijheid net als games. “Grenzen zijn piketpaaltjesdie ons naar een hoger niveau kunnen helpen in het verwerven vanvrijheid.”

  • Pabo-studenten werden in simulatieschool ‘De Posbank’ een week languitgedaagd door de HAN om leiding te geven aan een zeer zwakkeschool. Met alles wat daarbij komt kijken.

  • Het uitdijend heelal bestaat. Met een grote kaart vanuit deHubble is vastgesteld dat de expansie van ons universumwordt versneld door mysterieuze donkere energie.


En ook

  • Waterflesjes.Zo’n beetje elke student loopt er mee rond. Waarom eigenlijk? “Vooreen mooie huid, afvallen en doorspoeling van het lichaam,” zegtmen. Maar de wetenschap kent hier geen druppel bewijs voor.

 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK