Nieuwsbrief 8 april

Nieuws | de redactie
8 april 2010 | Met de PvdA die 2 miljard wil investeren in onderwijs maar ook de basisbeurs afschaffen, 5 scenario's voor snijden in HO/R&D na 20 commissies, de 'Lector van het Jaar' nominaties en Cees Veerman treedt op in 'Café California'.

 

Nieuwsbrief ScienceGuide – april 2010, nummer13


Op weg naar 9 juni

  • Job Cohen verspreekt zich niet over het terugploegen van deingreep in de studiebeurzen. HBO en WO gaan daar weinig van terugzien: “Ik zeg nadrukkelijk ‘investeren in onderwijs’. Dat is watons betreft geen verspreking.” Algemeen wil de PvdA 2miljard extra uitgeven, vooral voor meer contacturen, aldusMariëtte Hamer. Over de OV-kaart corrigeert Sharon Dijksma haarlijsttrekkersubtiel op ScienceGuide.

  • De onderwijsscenario’s van de 20 snij-commissies lijkendead on arrival. Zijn ze al levend begraven of zouden hun-20% suggesties als zombies kunnen herrijzen? ScienceGuidepresenteert 5scenario’s hoe HBO, WO en R&D nog lelijk hetschip in kunnen gaan en hoe dat een verrassende nieuwe baan voorBalkenende opleveren kan.

  • “Ongelooflijk. Honderden miljoenen levert dit al gauw op.”Prof. Sylvester Eijffinger(UvT) analyseert de 20 commissies nader. Hij gaat hard in het gelagmet “subsidiefabrieken” voor kennisinvesteringen. “SenterNovem heetsinds kort AgentschapNL. Ik denk dat zij oprecht menen, dat zij dekenniseconomie in ‘NL’ ermee bevorderen, maar helaas bereiken zijhet tegendeel.”

 

Lector van het Jaar

  • ISO en ScienceGuide zijn op zoek naar ‘de Lector van het Jaar’,iemand die praktijkgestuurd onderzoek het boeiendst bindt aan het onderwijs voor studenten.Henno van Horssen (ISO): “Wij geloven in lectoren en maken ze zoveel zichtbaarder.”

  • Maak kennis met de vijf genomineerde lectoren. Zij presterenuitzonderlijk goed op terreinen als fysiotherapie, muziek,onderwijsvernieuwing en maatschappij en recht. Zij komen van deHanze, Driestar, HU, Saxion en HAN.

 

En ook
Golden Gate small

  • Op vrijdag 16 april is er niet zo maar een VSNU-Café in hetHaagse Dudok. Gast is de voorzitter van ‘de Commissie Veerman’zelf, daags na de onthullingvan zijn rapport over het ‘Californisch model’.

 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK