Open Access Journal over alledaagse leven

Nieuws | de redactie
7 april 2010 | Amsterdam University Press begint een nieuw academisch tijdschrift dat gewijd is aan de bestudering van het alledaagse leven ‘om inzicht te geven in de doorgaans verhulde radarwerken van onze cultuur’. Quotidian is een Open Access Journal, dus gratis online toegankelijk.

Quotidian bevat bijdragen van wetenschappers uit uiteenlopendedisciplines; antropologen, archeologen, etnologen,mediaspecialisten, historici, sociologen en erfgoed deskundigen.Zij schrijven vanuit de idee dat observatie van grootse en somsingewikkelde processen als globalisering of de economische crisis,vaak leidt tot niet meer dan generalisaties, ingegeven doorbepaalde ideologieën of de politiek. Het dagelijks leven biedt eenconcreet startpunt om dit soort onderwerpen op microniveau tebestuderen.

Daarom staat in het nieuwe Open Access Journal de bestudering van hetalledaagse leven in Nederland en in naburige landen centraal, inheden en verleden. Quotidian beoogt concrete alledaagsecultuurpraktijken te onderwerpen aan een close analysis, om inzichtte geven in de doorgaans verhulde radarwerken van onze cultuur.

Balletschoenen

Het eerste nummer van Quotidian geeft een indruk van de bredeopzet van het tijdschrift. Zo is er een bijdrage van archeologeMaartje Hoogsteijns over balletschoenen en hun invloed op dansers,maar ook Linda Duits’ uitvoerige omschrijving van hetbasisonderwijs in Amsterdam. Jo Thijssen deed onderzoek naarnegentiende-eeuwse volksprenten terwijl het artikel over de moordop Theo van Gogh, van antropologe Irene Stengs, juist weer sterkverbonden is met het hedendaagse debat over Nederlandse enmigrantencultuur.

Het tijdschrift wordt donderdag 29 april feestelijkgepresenteerd op het Meertens Instituut. Tijdens de presentatiespreken Hans Bennis (directeur Meertens Instituut) en GerardRooijakkers (bijzonder hoogleraar Etnologie aan de UvA) over hetonderzoeksveld van het alledaagse leven. Via Twitter wordt liveverslag gedaan van de bijeenkomst: http://twitter.com/lalalalinder.

U kunt de artikelen van Quotidian hierbekijken


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK