PVV’er moest bestuursbeurs terugbetalen

Nieuws | de redactie
16 april 2010 | 'Brogten', in Amsterdamse studentenkring was het een begrip. Het werkwoord betekende je zakken vullen zonder dat er iets tegenover stond. Economiestudent Arjan Brogt - nu op 33 van de PVV-lijst - zat in twee meedenkorganen. De rechter dwong hem 1500 euro bestuursbeurs terug te storten, omdat hij niets deed.

Het onderwijs en de verbetering daarvan is een onderwerp,dat de PVV na aan het hart gaat. Niet alleen is BON-bestuurder HarmBeertema kandidaat voor de Kamer, maar ookde Amsterdamse econoom Arjan Brogt prijkt op de lijst voor deverkiezingen van 9 juni. 

Brogt zat in het collegejaar 2003-2004 in de Centrale Studentenraad(CSR) en in de facultaire studentenraad van economie van de UvA enkreeg hiervoor maandelijks en fijne vergoeding. Alleen kwamhij nimmer opdagen of meedoen aan het denk- en advieswerk om dekwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Files bestrijden

“Het klaplopen van Brogt kwam de toenmalige CSR onder leiding vanSabrina Erné zo de neus uit dat Brogt de raad uit werdgegooid,” zo meldt Folia. Het CvB van de universiteit moestdeze stap echter corrigeren, want Brogt was democratisch gekozen enkon niet zomaar uit de raad worden gezet.

Wel werd zijn bestuursbeurs stopgezet en moest hij het bedrag dathij reeds had ontvangen terugbetalen. Brogt weigerde dat. Een gangnaar de rechter was het gevolg en deze besloot dat hij 1500euro behoorde terug te storten die hij voor niets doen hadontvangen. Inmiddels is de niet zo ondernemende econoomondernemer, of althans volgens zijn LinkedIN profiel eigenaarvan Brogt Holding / Trans Nafta / Pelres Investments.

Zijn onderwerp als aspirant-volksvertegenwoordiger is hetfilevraagstuk en de oplossing van dit hardnekkige probleem.Lang stil zitten en hoe daar iets aan te doen dus. Op dePVV-site meldt ervaringsdeskundige Brogt: ‘De overheidmoet extra wegen aanleggen. Rekeningrijden is geenoplossing.’

PVV’er uit UU anti-schaapherders

De voormalig directeur van de Utrechtse faculteitDiergeneeskunde en UU-Holding BV Gom van Strien is formeel nogin dienst van de universiteit en staat ook op de lijst van Wilders,als lijstduwer. Voor hem is “de kreet ‘Nederland kennisland'”vooral een aanbeveling voor een Europees niet toegelatentoelatingsbeleid: “Onmiddellijk stoppen met de massa-immigratie vanvrijwel ongeletterden vind ik dus een erg belangrijkpunt.”  

In een mail aan het nieuwe blad van de UU legt hij deze denklijnuit: “Met de massa immigratie gaat het nog steeds precieshetzelfde. Met droge ogen wordt beweerd dat Nederland eenkennisland moet worden! En dan importeren we alleen al (!) in hetkader van de gezinsvorming en gezinshereniging dertigduizendschaapherders uit het Rifgebergte en andere onherbergzame strekenper jaar. Het duurt al minimaal twee generaties om ze tealfabetiseren.

Intussen moeten we ook nog 29 miljard bezuinigen, maar mogen dekosten van deze ook nog steeds groeiende immigratiegolf (thansgeschat op 5 tot 10 Miljard per jaar) niet eens berekend, laatstaan besproken, worden. Een uiterst voorzichtig begin van eenmaatregel om de instroom te beperken wordt nu tegengewerkt door delinkse bureaucraten van de EU. Om oplossingen door te drukken ookbij de EU (!!) heb je derhalve geen theedrinkende wauwelaars nodigmaar PVV’ers.”

“Ik zou de kreet ‘Nederland kennisland’ graag serieus willen nemen.Onmiddellijk stoppen met de massa-immigratie van vrijwelongeletterden vind ik dus een erg belangrijk punt. Dat dezeanalfabeten ons ook nog een verwerpelijke ideologie, diewaardevrije wetenschap belemmert, willen opdringen maakt hetprobleem alleen klemmender. Ik ga er vanuit dat ‘Nederlandkennisland’ de universiteit ook aanspreekt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK