Relaties bespreekbaar door bordspel

Nieuws | de redactie
29 april 2010 | Rapper Yes-R en de kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam hebben spelenderwijs het nieuwe bordspel SeCZ TaLK gepromoot. Het spel is speciaal ontwikkeld voor jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking, om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. “Door dit spel te spelen met anderen praat je er makkelijker over en je kunt nog lachen ook,” aldus Yes-R.

SeCZ TaLK staat voor Seksualiteit En jongeren met ChronischeZiekten. Op woensdag 28 april toerde het promotieteam met eenLondense dubbeldekker naar mytylschool Ariane de Ranitz VSO inUtrecht. Hier hebben de leerlingen op een levensgroot speelbord hetspel gespeeld onder de bezielende leiding van Yes-R. Yes-R:’Relaties en seks, dat is voor iedereen belangrijk. Als jebijvoorbeeld heel verliefd op iemand wordt kan dat leuk zijn ofniet. Door dit spel te spelen met anderen praat je er makkelijkerover en je kunt nog lachen ook.’

Je eerste zoen, vrijen en verkering krijgen; jongeren met eenchronische aandoening of lichamelijke beperking komen er vaak lateraan toe dan hun leeftijdgenoten. Veel jongeren ondervindenhindernissen op het gebied van relaties. Zo kan contact maken metleeftijdgenoten of uitgaan lastig zijn. Ook hebben jongeren vragenover seksualiteit, erfelijkheid, vruchtbaarheid en zwangerschap.Dit zijn gevoelige onderwerpen en praten hierover is niet altijdgemakkelijk. Het nieuwe spel SeCZ TaLK helpt daarbij.

Zorgverleners, leerkrachten en andere professionals kunnen hetspel als werkvorm gebruiken in groepen jongeren in de leeftijd van12 tot 25 jaar. Het spel is geschikt voor jongeren metuiteenlopende chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen.In het spel komen kennis, mening en communicatieve vaardigheden aanbod. Uit de eerste pilots blijkt dat jongeren, leerkrachten enzorgverleners erg enthousiast zijn over het spel. De meestejongeren willen het nog wel eens spelen.

Meer informatie over SeCz TaLK vindt u hier enop de website: www.opeigenbenen.nu. Hier istevens het spel gratis te bestellen voor zorgverleners ofleerkrachten die met jongeren met chronische aandoeningenwerken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK