Rol van wolken klaart op

Nieuws | de redactie
28 april 2010 | Er breken spannende tijden aan voor wolkenonderzoekers, verwacht hoogleraar Harm Jonkers (TU Delft). Door nieuwe observatietechnieken en snellere computers zal de rol die wolken spelen bij klimaatverandering, de komende jaren een stuk duidelijker worden. “Dat belooft veel voor de komende jaren.”

Wolken zijn één van de belangrijkste onzekere factoren in hethuidige klimaatonderzoek. Het is voor wetenschappers nu nog vooreen groot deel onduidelijk hoe wolken reageren op een warmerwordend klimaat en omgekeerd hoe wolken die opwarming zullenbeïnvloeden. Deze onzekerheid zal de komende jaren echter afnemen,meent wolkenonderzoeker Harm Jonker van de TU Delft.

Beter beeld van wolken

In zijn intreerede van vrijdag 23 april stelde de hoogleraar datwe op een spannend punt in het wolkenonderzoek zijn beland. “Erkomt binnenkort een weelde aan nieuwe data beschikbaar. Die zijnafkomstig van nieuwe en verbeterde observatietechnieken zoals radaren een nieuwe generatie satellieten. Deze gegevens stellen deonderzoekers in staat om een vollediger beeld van wolken tekrijgen.”

“Gelijktijdig is de rekenkracht van onze computers nu voldoendegegroeid om zeer gedetailleerd simulaties uit te voeren van wat erin een wolk gebeurt”, zegt Jonker. “Vooral op het gebied vanturbulentiesimulaties is er echt sprake van een nieuwe fase. Datbelooft veel voor de komende jaren.”

Het doel van de Delftse onderzoekers is om modellen te maken diebeschrijven wat er in een wolk gebeurt, hoe wolken ontstaan en hoeneerslag zich vormt. De satellietwaarnemingen en de resultaten vandeze wolkensimulaties zullen vervolgens worden gebruikt om dehuidige klimaatmodellen te verbeteren.

EUCLIPSE

Het onderzoek van de TU Delft vindt gedeeltelijk plaats in hetnieuwe Europese programma voor wolkenonderzoek EUCLIPSE . Ditprogramma, waarvoor 3,5 miljoen euro is uitgetrokken, is indecember van start gegaan en loopt vijf jaar. De TU Delft en hetKNMI zijn prominente deelnemers in dit Europese programma, evenalsETH Zürich en het Max Planck Instituut.

De intreerede van Harm Jonkers is hier terug te zien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK